Job 4:1–21

4  A Temanita Elifaz+ přistoupil k tomu, aby odvětil a řekl:   „Jestliže vůči tobě někdo opravdu zkusí slovo,* zemdlíš?Kdo je však schopen slova zadržet?   Pohleď, mnohé jsi napravoval+a posiloval jsi slabé ruce.+   Toho, kdo klopýtal, tvá slova* pozvedala;+a podklesávající kolena jsi zpevňoval.+   Ale tentokrát to přichází na tebe, a ty umdléváš;dotýká se to i tebe, a ty se rozrušuješ.   Není tvá uctivost [základem] tvé důvěry?Není tvou nadějí právě ryzost+ tvých cest?   Vzpomeň si, prosím: Který nevinný kdy zahynul?A kde byli kdy zahlazeni přímí?+   Podle toho, co jsem viděl, ti, kdo vymýšlejí to, co ubližuje,a ti, kdo zasévají těžkosti, sklidí to sami.+   Božím dechem hynoua duchem jeho hněvu dospívají ke konci. 10  Je řvaní lva* a hlas mladého lva,ale zuby mladých lvů s hřívou se opravdu lámou. 11  Lev hyne, protože není kořist,a mláďata lva* se od sebe oddělují. 12  Teď se mi pokradmu doneslo slovoa mé ucho začalo zachycovat šepot o tom,+ 13  v zneklidňujících myšlenkách z nočních vidění,kdy na lidi padá hluboký spánek. 14  Přišel na mne děs a chvěnía množství mých kostí to naplnilo děsem. 15  A přes obličej mi přešel duch;chlupy na těle se mi začaly ježit. 16  Začal se zastavovat,ale já nerozeznal jeho vzhled;před očima jsem měl jakousi podobu;bylo ticho, a tu jsem zaslechl hlas: 17  ‚Smrtelný člověk* — může být spravedlivější než Bůh?*Anebo může být zdatný muž čistší než jeho vlastní Původce?‘ 18  Pohleď, svým sluhům vůbec nevěřía své posly* obviňuje z nedostatečnosti. 19  Oč více pak ty, kdo bydlí v hliněných domech,jejichž základ je v prachu!+[Kdosi] je rozdrtí* rychleji než mola. 20  Od rána do večera jsou drceni na kusy;aniž si to někdo bere [k srdci], hynou navždy. 21  Nebyla z nich vytažena jejich stanová šňůra?Umírají pro nedostatek moudrosti.

Poznámky

„Slovo.“ Heb. dha·varʹ, v knize Job použito 20krát.
„Tvá slova.“ Heb. mil·lejʹkha, v knize Job použito 34krát a v ostatních knihách pouze 4krát.
Heb. ʼar·jehʹ. Lev africký.
Heb. la·viʼʹ. Lev asijský.
„Smrtelný člověk.“ Heb. ha·ʼenóšʹ. Srovnej 8:3 ppč.
„Než Bůh.“ Heb. me·ʼElóʹah.
Nebo „anděly“.
Nebo „Jsou rozdrceni“.