Job 38:1–41

38  A Jehova přistoupil k tomu, aby Jobovi odpověděl z větrné bouře+ a řekl:   „Kdože to zatemňuje raduslovy bez poznání?+   Přepásej si bedra, prosím, jako zdatný muža dovol, abych se tě tázal, a ty mě informuj.+   Kdes byl, když jsem zakládal zemi?+Pověz [mi], máš-li porozumění.   Kdo stanovil její míry, pokud [to] víš,nebo kdo po ní roztahoval měřicí provazec?   Do čeho byly zapuštěny její podstavce,+nebo kdo položil její úhelný kámen,   když spolu radostně provolávaly jitřní hvězdy+a všichni Boží synové*+ začali pochvalně křičet?   A [kdo] zahradil dveřmi* moře,+jež začalo vycházet, jako když vyrazí z lůna;   když jsem mu* dal oblak za oděva hustou temnotu za plenu, 10  a přistoupil jsem k tomu, abych na něm rozbil* svůj předpisa abych postavil závoru a dveře,+ 11  a přikročil jsem k tomu, abych řekl: ‚Až sem smíš přijít, a dál ne;+a zde jsou omezeny tvé pyšné vlny‘?+ 12  To od svých dnů až dosud jsi přikazoval jitru?+Způsobil jsi, aby úsvit poznal své místo, 13  aby chytil nejzazší konce* země,aby z ní byli vytřeseni ničemní?*+ 14  Přetváří se jako hlína+ pod pečetidlem,a věci* zaujímají své místo jako v oblečení. 15  A ničemným* je zadrženo jejich světlo,+a pozdvižená paže se láme.+ 16  Došel jsi ke zdrojům* moře,nebo jsi obcházel+ a hledal vodní hlubinu?*+ 17  Byly ti odkryty brány smrti,+nebo můžeš vidět brány hlubokého stínu?*+ 18  Uvažoval jsi inteligentně o rozlehlých prostorách země?+Pověz, jestliže jsi to všechno poznal. 19  Kdepak je cesta k [místu], kde přebývá světlo?+Pokud jde o tmu, kdepak je její místo, 20  že bys ji vzal k její hranicia že bys porozuměl vozovým cestám k jejímu domu? 21  Poznal jsi [to], protože ses tehdy rodil+a [protože] je tvých dnů velký počet? 22  Vstoupil jsi do zásobáren sněhu+anebo vidíš i zásobárny krup,+ 23  které jsem zadržel pro čas tísně,pro den boje a války?+ 24  Kdepak je cesta, jíž se rozděluje světlo*[a] východní vítr+ se rozptyluje po zemi? 25  Kdo rozdělil kanál pro záplavua cestu pro hřímavý bouřkový mrak,+ 26  aby jej přiměl pršet na zemi, kde není člověk,*+[na] pustinu, v níž není žádný pozemský člověk,* 27  aby nasytil místa postižená bouří a opuštěnáa způsobil, že vzejde travní porost?+ 28  Existuje otec deště,+anebo kdo porodil kapky rosy?+ 29  Z čího břicha vlastně vychází led,a pokud jde o nebeskou jinovatku,+ kdo tu vskutku rodí? 30  Právě vody se schovávají jako za kamenema povrch vodní hlubiny se stává celistvým.+ 31  Můžeš pevně svázat pouta souhvězdí Kimy,*nebo můžeš uvolnit samotné šňůry souhvězdí Kesilu?*+ 32  Můžeš vyvést souhvězdí Mazzarotu* v jeho ustanovený čas?A pokud jde o souhvězdí Aše* spolu s jeho syny, můžeš je vodit? 33  Poznal jsi ustanovení nebes,+nebo mohl bys uplatnit jeho autoritu na zemi? 34  Můžeš pozvednout hlas až k oblaku,aby tě přikryla vzdouvající se spousta vody?+ 35  Můžeš vyslat blesky, aby šlya řekly ti: ‚Zde jsme‘? 36  Kdo vložil moudrost+ do vrstev oblaků*nebo kdo dal porozumění+ jevu oblohy?* 37  Kdo může v moudrosti přesně spočítat oblaka,nebo nebeské vodní džbány — kdo [je] může převrhnout,+ 38  když se prach vylévá jakoby do roztavené spoustya hroudy země se k sobě lepí? 39  Můžeš lvu nalovit kořista můžeš uspokojit* dravou chuť mladých lvů,+ 40  když se krčí v úkrytech+[nebo] číhají ve skrýši v záloze? 41  Kdo připravuje krkavci jeho potravu,+když jeho vlastní mláďata volají o pomoc k Bohu,*[když] stále putují, protože není co jíst?

Poznámky

„Boží synové.“ Nebo „ti podobní Bohu“. Heb. benéʹ ʼElo·himʹ; T „zástupy andělů“; LXX „moji andělé“.
Nebo „dvojitými dveřmi“, jako v 2Pa 14:7.
Tj. moři.
„Na něm rozbil“, M; LXX „na ně vložil“.
Dosl. „křídla“.
„Ničemní.“ Zde je v M heb. písmeno ʽaʹjin (ע) vysunuto jako vsuvka a ukazuje, že slovo by se nemělo číst „chudí“, ale „ničemní“. Srovnej Sd 18:30, ppč. „Mojžíšova“.
Dosl. „oni“.
Viz v. 13, ppč. „ničemní“.
Nebo „k písčité půdě“.
Nebo „vzdouvající se vody“. Viz 28:14 ppč.
Dosl. „stínu smrti“, M; LXX „hádu“, tj. společného hrobu; T „smrti gehenny“.
„Jinovatka“, LXX.
„Člověk.“ Heb. ʼiš.
„Pozemský člověk.“ Heb. ʼa·dhamʹ. Viz 1Mo 1:26, ppč. „člověka“.
Viz 9:9, ppč. „souhvězdí Kimy“.
Viz 9:9, ppč. „souhvězdí Kesilu“.
„Souhvězdí Mazzarotu.“ Heb. Maz·za·róthʹ; řec. Ma·zou·rothʹ (jako ve 2Kr 23:5, kde se překládá „souhvězdím zvěrokruhu“); Sy „souhvězdí Vozu“; lat. lu·ciʹfe·rum, „světlonoše“.
Viz 9:9, ppč. „souhvězdí Aše“.
„Do vrstev oblaků.“ Heb. bat·tu·chóthʹ, význam je nejistý.
Jevu oblohy.“ Heb. las·sekhʹwi, význam je nejistý, ale patrně se vztahuje na nějaký nebeský úkaz.
Dosl. „nasytit“.
„Bohu.“ Heb. ʼEl.