Job 35:1–16

35  A Elihu dál odpovídal a říkal:   „Tohle jsi považoval za smysl pro právo?Řekl jsi: ‚Má spravedlnost je více než Boží.‘*+   Říkáš totiž: ‚K čemu ti je?+Jaký větší prospěch mám, než kdybych hřešil?‘+   Sám ti odvětíma s tebou tvým druhům.*+   Vzhlédni k nebi+ a viza spatři oblaka,+ [že] jsou vskutku výše než ty.   Jestliže opravdu zhřešíš, co proti němu dokážeš?+A [jestliže] opravdu přibude tvých vzbouření, co mu uděláš?   Jestliže jsi skutečně v právu, co mu dáváš,nebo co přijímá z tvé vlastní ruky?+   Tvá ničemnost může být proti člověku,* jako jsi ty,+a tvá spravedlnost vůči synu pozemského člověka.*+   Kvůli množství útlaků stále volají o přispění;+stále volají o pomoc kvůli paži velkých.+ 10  A přece neřekl nikdo: ‚Kde je Bůh,* můj Vznešený Původce,*+Ten, který v noci dává melodie?‘+ 11  To On nás poučuje+ víc než pozemská zvířata*+a činí nás moudřejšími než dokonce nebeské létající tvory. 12  Stále tam volají, ale on neodpovídá+pro pýchu+ špatných. 13  Jedině nepravdu Bůh* neslyší+a Všemohoucí ji nespatřuje.+ 14  Oč méně tedy, když říkáš, že ho nespatřuješ!+Právní pře je před ním, a tak bys měl na něho s úzkostí čekat.+ 15  A teď, protože jeho hněv nežádal vyúčtování,+on si také nepovšiml krajní zbrklosti.+ 16  A Job rozevírá ústa prostě nadarmo;bez poznání množí pouhá slova.“+

Poznámky

„Více než Boží.“ Heb. me·ʼElʹ; LXX „Jehovova“.
„Druhům“, M; LXX „třem přátelům“.
„Proti člověku.“ Heb. leʼišʹ.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah.
„Vznešený Původce“, v M mn. č. označuje vznešenost a majestát, ačkoli slovo „Bůh“ je v j. č.
Nebo „domácí zvířata“.
„Bůh.“ Heb. ʼEl.