Job 28:1–28

28  Pro stříbro vskutku existuje místo, kde je lze nalézt,a místo pro zlato, jež přečišťují;+   železo se bere přímo z prachu+a měď se vylévá [z] kamene.   Stanovil konec tmě;a do všech mezí prozkoumává+kámen v temnotě a hlubokém stínu.   Spustil šachtu daleko od [míst], kde [lidé] přebývají jako [někdo] cizí,+míst zapomenutých, daleko od nohy;někteří smrtelní lidé* se zhoupli dolů, zakomíhali se.   Pokud jde o zemi, z té vychází potrava;+ale vespod se vzdula jakoby ohněm.   Její kameny jsou místem safírů,+a prach má zlatý.   Stezka — nepoznal ji žádný dravý pták,+ani oko hnědého luňáka+ ji nezahlédlo.   Majestátní divoká zvířata* ji neušlapala;mladý lev po ní nekráčel.   Na pazourek napřáhl ruku;vyvrátil hory z kořene; 10  do skal zavedl štoly naplněné vodou+a jeho oko vidělo všechny drahocennosti. 11  Místa, odkud se řinuly řeky, přehradil+a skrytou věc vynáší na světlo. 12  Ale moudrost — kde ta se dá najít+a kdepak je místo porozumění? 13  Smrtelný člověk nepoznal její hodnotnost,*+a v zemi živých se nenalézá. 14  Vodní hlubina* řekla:‚Ve mně není!‘Též moře řeklo: ‚U mne není!‘+ 15  Výměnou za ni nelze dát ryzí zlato,+a stříbro se nedá odvážit jako její cena. 16  Nedá se za ni zaplatit zlatem* z Ofiru,+vzácným onyxem a safírem. 17  Zlato* a sklo se k ní nemohou přirovnat,ani žádná nádoba z přečištěného zlata není za ni výměnou. 18  O korálu+ a skalním křišťálu nepadne zmínka,ale plný vak moudrosti je cennější než [vak plný] perel.+ 19  Topas+ z Kuše* se k ní nemůže přirovnat;nedá se za ni zaplatit ani zlatem v jeho čistotě. 20  Ale moudrost — odkud ta pochází+a kdepak je místo porozumění? 21  Bylo to dokonce utajeno před očima každého živého+a bylo to skryto před nebeskými létajícími tvory. 22  Zničení* i smrt řekly:‚Svýma ušima jsme o ní slyšely zprávu.‘ 23  Bůh* je Ten, kdo porozuměl její cestě+a on zná její místo, 24  neboť sám hledí až do konců země;+vidí pod celými nebesy,* 25  aby udělal závaží pro vítr,*+zatímco vody rozměřil mírou;+ 26  když učinil předpis pro déšť+a cestu pro hřímavý bouřkový mrak, 27  tenkrát uviděl [moudrost]* a přistoupil k tomu, aby o ní pověděl;připravil ji a také ji prozkoumal. 28  A přikročil k tomu, aby řekl člověku:*‚Pohleď, bázeň před Jehovou* — to je moudrost,+a odvrátit se od špatného je porozumění.‘“+

Poznámky

„Někteří smrtelní lidé.“ Heb. me·ʼenóšʹ.
Dosl. „Synové pýchy (důstojnosti)“.
„Hodnotnost“, MSyVg; LXX „cestu“.
Nebo „Vzdouvající se vody“. Heb. tehómʹ, jako v 1Mo 1:2; řec. aʹbys·sos; lat. a·bysʹsus.
Zlatem.“ Heb. bekheʹthem, slovo převzaté z egyptštiny.
„Zlato.“ Heb. za·havʹ.
„Kuše“, M(heb. Kuš)Sy; LXXVg „Etiopie“.
„Zničení.“ Heb. ʼavad·dónʹ. Viz 26:6 ppč.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Pod celými nebesy“, MSy; LXXVg „všechno pod nebesy“.
„Pro vítr.“ Heb. la·ruʹach; řec. a·neʹmon, mn. č.; lat. venʹtis, mn. č.
Dosl. „ji uviděl“, vztahuje se na moudrost.
Nebo „pozemskému člověku“. Heb. la·ʼa·dhamʹ.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.