Job 27:1–23

27  A Job přistoupil opět k tomu, aby pozvedl svůj příslovečný výrok,+ a přikročil k tomu, aby řekl:   „Jakože žije Bůh,*+ který odňal můj soud,+a jakože [žije] Všemohoucí, který učinil mou duši hořkou,+   zatímco mám ještě v sobě celý svůj decha v chřípí mám Božího* ducha,+   mé rty nepromluví žádnou nespravedlnosta můj vlastní jazyk nezamumlá žádný klam!   Z mé strany je nemyslitelné, abych vás prohlásil za spravedlivé!+Dokud nevydechnu naposled, nepřipravím se o svou ryzost!+   Chopil jsem se své spravedlivosti a nepustím ji;+mé srdce [mě] nebude popichovat pro žádný z mých dnů.+   Ať se můj nepřítel stane v každém ohledu ničemou+a ten, kdo se proti mně bouří, skutečně provinilcem.   Vždyť jaká je naděje odpadlíka v případě, že [ho] on odřízne,+v případě, že mu Bůh* odnese jeho duši?+   Uslyší Bůh* jeho křikv případě, že na něho přijde tíseň?+ 10  Nebo najde největší potěšení ve Všemohoucím?Bude po všechny časy volat k Bohu? 11  Poučím vás Boží rukou;to, co je u Všemohoucího, nebudu tajit.+ 12  Pohleďte, vy všichni jste viděli vidění;proč se tedy ukazujete jako naprosto marní?+ 13  To je podíl ničemného člověka* od Boha;+a oni obdrží od samotného Všemohoucího dědictví tyranů. 14  Jestliže jeho synů přibude, tedy pro meč;+a jeho potomci nebudou mít dost potravy.* 15  Jeho vlastní přežijící budou pohřbeni během smrtonosné rány*a jejich vlastní vdovy nebudou plakat.+ 16  Kdyby nakupil stříbro jako pracha ošacení by připravil právě jako hlínu, 17  připravil by, ale byl by to spravedlivý, kdo by se oblékl,+a byl by to nevinný, kdo by měl na stříbře podíl. 18  Svůj dům vystavěl jako pouhý mola jako chýši,+ kterou si udělal strážný. 19  Ulehne bohatý, ale neposbírá se nic;*otevřel oči, ale nebude tu nic.+ 20  Jako vody* ho dostihnou náhlá zděšení;+v noci ho jistě ukradne vichr. 21  Východní vítr ho odnese,+ a on odejde,a vírem ho unese z jeho místa.+ 22  A vrhne se na něho a nebude mít soucit;+on se zcela jistě pokusí utéci z jeho moci.+ 23  Někdo nad ním zatleská+a hvízdne+ na něho ze svého místa.*

Poznámky

„Bůh.“ Heb. ʼEl.
„Božího.“ Heb. ʼElóʹah.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah.
„Bůh.“ Heb. ʼEl.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „chleba“.
Dosl. „smrti“.
Nebo „nebude sebrán“, M; LXXSy „nepřidá nic“.
„Jako vody.“ Nebo „Za dne“, na základě opravy.
Nebo „[kdo půjde kolem] jeho místa, hvízdne na ně“.