Job 24:1–25

24  Proč nebyly Všemohoucím nastřádány časy+a právě ti, kdo ho znají, nespatřili jeho dny?+   Jsou ti, kdo posouvají zpátky mezníky;+uchvátili stádo, aby [je] pásli.*   Odhánějí i osla chlapců bez otce;vdovina býka se zmocňují jako zástavy.+   Odvracejí chudé z cesty;+v témž čase se ztrápení země schovávali.   Pohleď, [jako] zebry+ v pustiněvyšli po své činnosti, hledají potravu.Pouštní pláň [dává] každému chléb pro chlapce.   V poli žnou jeho pícia chvatně plení vinici ničemného.   Tráví noc bez oděvu, nazí,+a bez jakéhokoli přikrytí v chladu.+   Horskou dešťovou bouří jsou promáčeni,a protože není přístřeší,+ musí objímat skálu.   Uchvacují chlapce bez otce dokonce od prsu+a to, co má na sobě ztrápený, berou do zástavy.+ 10  Musí chodit bez oděvu, nazí,a hladoví musí nosit požaté klasy.+ 11  Mezi terasovými zdmi tráví poledne;*musí šlapat vinné lisy, a přece žízní.+ 12  Z města sténají umírající,a duše smrtelně raněných volá o pomoc;+a Bůh* [to] nepokládá za nic nepatřičného.+ 13  Pokud jde o ně, oni se prokázali být mezi buřiči proti světlu;+nerozeznali jeho cestya nebydleli na jeho vozových cestách. 14  Za denního světla vstane vrah,a pak zabije ztrápeného a chudého;+a během noci se stane opravdovým zlodějem.*+ 15  Pokud jde o oko cizoložníka,+ to vyhlíželo večerní tmu+a říkalo: ‚Nespatří mě žádné oko!‘+A obličej si zakrývá rouškou. 16  Ve tmě se prokopal do domů,za dne zůstávají zamčeni.Nepoznali denní světlo.+ 17  Ráno je totiž pro ně stejné jako hluboký stín,+neboť poznávají, co jsou náhlá zděšení hlubokého stínu. 18  Je rychlý na povrchu vod.Jejich kus země bude na zemi proklet.+Neobrátí se k cestě vinic. 19  Sucho i horko uchvacují sněhové vody;stejně tak šeol ty, kdo hřešili!+ 20  Lůno na něho zapomene, larva ho sladce bude sát,+už se na něho nevzpomene.+A nespravedlnost bude zlomena právě jako strom.+ 21  Má jednání s neplodnou ženou, která nerodí,a s vdovou,+ které nedělá nic dobrého. 22  A jistě odtáhne statné lidi svou silou;povstane a nebude si jistý svým životem.* 23  Dopřeje mu, aby získal důvěru,+ že bude podporovat sám sebe;a jeho oči budou na jejich cestách.+ 24  Na chviličku se dostali vysoko, pak už nejsou,+a byli sníženi;+ jsou utrženi jako každý jinýa jako vrcholek obilného klasu jsou odříznuti. 25  Skutečně tedy, kdo teď ze mne udělá lhářenebo zmaří mé slovo?“

Poznámky

„Společně s jeho pastýřem“, LXX.
Nebo „lisují olej“.
„A Bůh.“ Heb. we·ʼElóʹah.
Nebo „chodí jako lupič“.
„Svým životem“, LXXVg a tři heb. rkp.; M „životem“.