Job 23:1–17

23  A Job přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „I dnes je má ustaranost+ vzpurností;má vlastní ruka je těžká kvůli mému vzdychání.   Kéž bych jen skutečně věděl, kde bych ho našel!+Došel bych až k jeho pevnému místu.+   Předložil bych před něj* právní případa ústa bych si naplnil protiargumenty;   znal bych slova, jimiž mi odpovídá,a uvažoval bych o tom, co mi říká.+   Zápolil by se mnou s hojností moci?Ne! On by na mne jistě dbal.+   Přímý tam s ním jistě urovná záležitosti,a já bych byl navždycky bezpečný před svým soudcem.*   Pohleď, jdu na východ, a on tam není;a zase zpátky, a nemohu ho rozeznat;+   doleva, kde pracuje, ale nemohu [jej] spatřit;odbočuje* doprava, ale já [ho] nevidím. 10  Vždyť dobře zná cestu, kterou se dávám.+[Až] mě vyzkouší, vyjdu jako zlato.+ 11  Má noha se chopila jeho kroků;*držím se jeho cesty a neuhýbám.+ 12  [Od] přikázání jeho rtů neodstupuji.+Řeči jeho úst jsem choval jako poklad,+ víc než to, co je mi předepsáno. 13  A on je jedné [mysli], a kdo mu může odporovat?+A jeho vlastní duše má touhu, a on [to] udělá.+ 14  Vždyť úplně provede to, co je mi předepsáno,+a takových věcí je u něho mnoho. 15  Proto se kvůli němu cítím rozrušen;dávám najevo pozornost a děsím se ho.+ 16  Právě Bůh* učinil mé srdce bázlivým+a Všemohoucí mě rozrušil.+ 17  Nebyl jsem totiž umlčen kvůli tmě,ani protože mi temnota zakryla můj vlastní obličej.

Poznámky

Nebo „proti němu“. Srovnej 1Mo 10:9, ppč. „v odporu proti“.
Nebo „před svým odpůrcem v právním sporu“, na základě opravy.
„Odbočuji“, SyVg.
„Kroku“, M; LXX „příkazů“.
„Právě Bůh.“ Heb. weʼElʹ.