Job 21:1–34

21  A Job přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „Naslouchejte pozorně mému slovua ať se vám to stane útěchou.   Strpte mě, a já promluvím;a až domluvím, můžete se [každý] vysmívat.+   Pokud jde o mě, [vyjadřuji] svou starost člověku?Nebo proč se můj duch nestává netrpělivým?   Obraťte ke mně obličej a zírejte v ohromenía položte [si] ruku na ústa.+   A jestliže jsem vzpomínal, také jsem se rozrušila mého těla se zmocnilo třesení.   Proč jen ničemní zůstávají naživu,+zestárli a stali se též nadřazenými jměním?+   Jejich potomstvo je u nich pevně založeno před jejich zrakema jejich potomci před jejich očima.   Jejich domy jsou pokoj sám, bez děsu+a není na nich Boží* prut. 10  Jeho vlastní býk skutečně oplodňuje a neplýtvá semenem;jeho kráva rodí+ a nezmetá. 11  Své mladé chlapce stále vysílají právě jako stádo bravua jejich vlastní děti mužského [rodu] skotačí kolem. 12  Dále pozdvihují [svůj hlas] s tamburínou a harfou+a stále se radují při zvuku píšťaly. 13  Dny tráví v pohodě+a v okamžiku sestupují do šeolu. 14  A [pravému] Bohu říkají: ‚Odvrať se od nás!+A v poznání tvých cest jsme nenalezli potěšení.+ 15  Co zmůže Všemohoucí, že bychom mu měli sloužit,*+a jak nám prospěje, že jsme s ním přišli do styku?‘+ 16  Pohleďte, svůj blahobyt nemají ve své vlastní moci.*+Právě rada ničemných zůstala ode mne daleko.+ 17  Kolikrát je lampa ničemných uhašena,+a [kolikrát] na ně přijde jejich pohroma?[Kolikrát] on ve svém hněvu přiřkne zničení?+ 18  Stávají se podobnými slámě před větrem*+a podobnými plevám, které ukradl vichr? 19  Sám Bůh* nastřádá to, čím někdo ubližuje, pro jeho vlastní syny;+odmění ho, aby [to] věděl.+ 20  Jeho oči uvidí jeho rozklada bude pít ze vzteku Všemohoucího.+ 21  Vždyť jaké bude mít potěšení ve svém domě po sobě,když bude počet jeho měsíců skutečně přeťat?+ 22  Bude on vyučovat poznání dokonce Boha,*+když On sám soudí vysoké?+ 23  Právě ten zemře během své plné soběstačnosti,+až bude zcela bezstarostný a v poklidu; 24  [až] se jeho vlastní stehna naplní tukema právě morek jeho kostí bude stále provlhčený. 25  A ten druhý zemře s hořkou duší,když nepojedl z dobrých věcí.+ 26  Společně ulehnou do prachu+a příkrov nad nimi utvoří larvy.+ 27  Pohleďte, dobře znám vaše myšlenkya úkladné plány, s nimiž byste násilně jednali proti mně.+ 28  Říkáte totiž: ‚Kde je dům urozenéhoa kde je stan, stánky ničemných?‘+ 29  Neptali jste se těch, kdo cestují po silnicích?A neprohlížíte pečlivě právě jejich znamení, 30  že v den pohromy je zlý ušetřen+[a] v den rozlícení je osvobozen?* 31  Kdo mu poví o jeho cestě přímo do obličeje?+A kdo ho odmění za to, co dělal?+ 32  Pokud jde o něj, on bude odnesen na hřbitov+a nad hrobkou* budou bdít. 33  Jistě mu zesládnou hroudy země z říčního údolí+a povleče za sebou celé lidstvo,*+a těch před ním bylo bezpočtu. 34  Jak marně se mě tedy snažíte utěšit+a právě vaše odpovědi opravdu zůstávají jako nevěrnost!“

Poznámky

„Boží.“ Heb. ʼElóʹah. Viz 3:4 ppč.
Nebo „ho měli uctívat (mu měli prokazovat posvátnou službu)“. Heb. na·ʽav·dhenʹnu.
Dosl. „ruce“.
„Větrem.“ Heb. ruʹach; řec. a·neʹmou; lat. venʹti.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah.
„Dokonce Boha.“ Heb. hal·ʼElʹ. Viz 22:2, ppč. „Bohu“.
„Je osvobozen“, na základě opravy; M „odnesen“, jako ve v. 32.
Nebo „hromadou snopů“.
Nebo „každého pozemského člověka“. Heb. kol-ʼa·dhamʹ.