Job 20:1–29

20  A Naamatita Cofar přistoupil k tomu, aby odvětil a řekl:   „Proto mi přece odpovídají mé vlastní zneklidňující myšlenky,dokonce kvůli mému vnitřnímu vzrušení.   Slyším vůči sobě jakési urážlivé vybízení;a odpovídá mi duch bez porozumění, jaké mám já.   Věděl jsi po všechny časy právě to,od té doby, co byl člověk* postaven na zemi,+   že radostné volání ničemných je krátké+a že radování odpadlíků je na okamžik?   Třebaže jeho znamenitost stoupá až k nebi+a právě jeho hlava dosahuje až k oblakům,   navždy zaniká jako jeho lejna;+ti, kdo ho vidí, ti řeknou: ‚Kde je?‘+   Jako sen ulétne, a nenajdou ho;a bude odehnán jako noční vidění.+   Oko, které ho zahlédlo, ho znovu neuvidí,+a ani jeho místo ho již nespatří.+ 10  Jeho vlastní synové budou hledat přízeň ponížených lidí,a jeho vlastní ruce budou dávat zpět jeho hodnotné věci.+ 11  Jeho vlastní kosti se naplnily jeho mladistvou silou,ale ta s ním ulehne do pouhého prachu.+ 12  Jestliže mu v ústech sladce chutná, co je špatné,jestliže si to nechává roztát pod jazykem, 13  jestliže s tím má soucit a neopouští toa jestliže si to zadržuje uprostřed na patře, 14  jeho jídlo se mu jistě promění v jeho vlastních střevech;bude v něm kobří žlučí. 15  Spolykal jmění, ale vyzvrátí je;Bůh* mu je vyžene přímo z břicha. 16  Bude sát kobří jed;zabije ho jazyk zmije.+ 17  Nikdy neuvidí vodní toky,+valící se proudy medu a másla. 18  Bude dávat zpět [svůj] získaný majetek a nespolkne [jej];jako jmění ze svého obchodování, z něhož se však nebude těšit.+ 19  Vždyť drtil na kusy, opustil ponížené;uchvátil i dům, který nepostavil.+ 20  Jistě totiž nepozná ve svém břiše poklid;neunikne prostřednictvím svých žádoucích věcí.+ 21  Nezbylo mu nic, co by pohltil;proto jeho blahobyt nevytrvá. 22  Zatímco bude jeho nadbytek vrcholit, bude pociťovat úzkost;+přijde na něho celá moc* nezdaru. 23  Ať se stane, že — aby mu naplnil břicho —pošle na něho svůj hořící hněv+a nechá [jej] na něho dštít, do jeho útrob. 24  Bude utíkat před železnou zbrojí;+protne ho měděný luk. 25  Střela* mu dokonce vyjde zády ven,a třpytivá zbraň* jeho žlučí;+přijdou na něho strašlivé věci.+ 26  Pro to, co chová jako poklad, bude vyhrazena veškerá tma;sežere jej oheň, který nikdo nerozdmýchal;+špatně se povede přežijícímu v jeho stanu. 27  Nebe odkryje jeho provinění,+a země se proti němu vzbouří. 28  Silná sprška odvalí jeho dům;*v den jeho hněvu se budou vylévat věci.+ 29  To je podíl ničemného člověka* od Boha,*+ano, jeho dědictví stanovené od Boha.“*

Poznámky

Nebo „Adam“. Heb. ʼa·dhamʹ.
„Bůh.“ Heb. ʼEl.
Dosl. „ruka“.
„Střela“, na základě opravy; M „Někdo vytáhl [zbraň]“.
„Třpytivá zbraň.“ Dosl. „blesk“.
Nebo „Vzrůst jeho domu se odvalí“.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
„Od Boha.“ Heb. me·ʼElo·himʹ.
„Od Boha.“ Heb. me·ʼElʹ.