Job 19:1–29

19  A Job přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „Jak dlouho budete dráždit mou duši+a drtit mě slovy?+   Již desetkrát jste přistoupili k tomu, abyste mě přísně napomenuli;nestydíte se, [že] se mnou jednáte tak tvrdě.+   A připustíme-li, že jsem udělal chybu,+má chyba bude pobývat se mnou.*   Jestliže se nade mne opravdu vypínáte+a ukazujete, že je má pohana proti mně správná,+   vězte tedy, že mě svedl z cesty sám Bůh*a že mě sevřel do své lovecké sítě.+   Pohleďte, stále křičím: ‚Násilí!‘, ale nedostávám odpověď;+stále volám o pomoc, ale žádné právo není.+   Právě mou stezku zahradil kamennou hradbou,+ a nemohu přejít;a na mé vozové cesty klade tmu.+   Svlékl ze mne mou vlastní slávu+a snímá mi z hlavy korunu. 10  Na všech stranách mě boří, a já odcházím;a vytrhává mou naději právě jako strom. 11  Také jeho hněv se proti mně rozpaluje+a počítá mě stále za svého protivníka. 12  Jeho oddíly jednotně přicházejí a nasypávají si proti mně cestu+a táboří kolem mého stanu. 13  Mé vlastní bratry ode mne vzdálil,+a právě ti, kdo mě znají, dokonce ode mne odbočili. 14  Moji důvěrně známí* přestali existovat,+a ti, koho znám, na mne zapomněli, 15  ti, kdo přebývají jako [někdo] cizí v mém domě;+ a mé otrokyně mě považují za cizího člověka;stal jsem se v jejich očích skutečným cizincem. 16  Volal jsem na svého sluhu, ale neodpovídá.Svými vlastními ústy se ho doprošuji o soucit. 17  Můj dech* se zhnusil mé manželce,+a začal jsem páchnout synům břicha mé [matky]. 18  I mladí chlapci mě zavrhli;+sotva vstanu, a již začínají mluvit proti mně. 19  Všichni lidé z mé důvěrné skupiny mají ke mně odpor+a ti, které jsem miloval, se obrátili proti mně.+ 20  Kosti mi skutečně lnou ke kůži a masu,+a unikám s kůží svých zubů.* 21  Projevte mi trochu přízně, projevte mi trochu přízně, moji druhové,+vždyť se mě dotkla Boží* vlastní ruka.+ 22  Proč mě stále pronásledujete jako Bůh*+a nespokojíte se právě s mým masem? 23  Kéž by teď byla má slova zapsána!Kéž by byla dokonce vepsána do knihy! 24  Železným rydlem+ a olovem,kéž by byla navždy vtesána do skály! 25  A sám dobře vím, že můj výplatce*+ je živýa že přijde po [mně] a postaví se nad [tím] prachem.+ 26  A po mé kůži, [kterou] sedřeli — tohle!Přesto, vyhublý na těle,* spatřím Boha,* 27  kterého spatřím i sám+a [kterého] jistě uvidí právě mé oči, ale ne nějaký cizí člověk.Hluboko ve mně selhaly mé ledviny. 28  Vždyť říkáte: ‚Proč ho stále pronásledujeme?‘,+když se samotný kořen [té] záležitosti nalézá ve mně.* 29  Sami se zalekněte meče,+vždyť meč znamená rozvzteklení proti proviněním,abyste poznali, že je tu soudce.“*+

Poznámky

LXX dodává: „tím, že jsem řekl něco, co nebylo nutné, a mé řeči (výroky) jsou mylné (nesprávné) a v nevhodnou dobu (nepříhodné)“.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah, j. č. od ʼElo·himʹ.
Nebo „Mé vztahy“.
„Můj dech (duch).“ Heb. ru·ch; lat. haʹli·tum.
„A mé tělo se stává holým v mých zubech“, na základě jiného odvození slovesa a některých oprav v M. Srovnej 13:14.
„Boží.“ Heb. ʼElóʹah.
„Bůh.“ Heb. ʼEl.
„Můj výplatce (výkupce).“ Rozšířením myšlenky, „můj mstitel (obhájce)“. Heb. goʹʼali; lat. re·demʹptor. Viz 4Mo 35:21; Ža 19:14; Př 23:11; Iz 63:16; Jer 50:34.
Dosl. „Přesto ze svého těla“, nebo „Přesto pryč od svého těla“.
„Boha.“ Heb. ʼElóʹah.
Podle M; LXX „najdeme v něm“.
„Je tu soudce“, T a podle jiného označení samohlásek v M (viz 1Sa 24:15); jiní zde čtou „je tu Všemohoucí“.