Job 18:1–21

18  A Šuchovec Bildad přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „Jak dlouho vám bude trvat, než ukončíte slova?Měli byste porozumět, abychom pak mluvili.   Proč bychom měli být počítáni za zvířata+[a] být ve vašich očích považováni za nečisté?   Ve svém hněvu trhá svou duši na kusy.Bude kvůli tobě země opuštěnanebo se skála pohne ze svého místa?   Též světlo ničemných bude uhašeno+a jiskra jeho ohně nezazáří.   V jeho stanu se jistě zatmí světlo+a bude v něm uhašena jeho vlastní lampa.   Jeho silné kroky* budou stísněny.I jeho rada ho odvrhne.+   Nohy jej totiž vskutku zavedou do sítě,a bude chodit po síťoví.+   Za patu [ho] chopí past;+drží ho léčka.+ 10  Na zemi je na něho políčena šňůraa na [jeho] stezce nástraha na něj. 11  Náhlá zděšení kolem jistě působí, že sebou trhá úlekem,+a vskutku se mu ženou v patách. 12  Jeho síla slábne hladema pohroma+ stojí přichystána, aby ho přiměla kulhat. 13  Sežere kusy jeho kůže;*prvorozený smrti* sežere jeho končetiny. 14  Jeho důvěra bude vytržena z jeho vlastního stanu+a odvede ho ke králi zděšení. 15  V jeho stanu bude přebývat cosi, co není jeho;po jeho vlastním místě pobývání bude rozházena síra.+ 16  Kořeny, ty mu uschnou vespod+a nahoře mu odumře větev. 17  Zmínka o něm, ta na zemi jistě zanikne+a venku na ulici nebude mít jméno. 18  Vystrčí ho ze světla do tmya vyženou ho z úrodné země.* 19  Nebude mít mezi svým lidem žádné [další] pokolení a žádné potomstvo+a na místě, kde přebývá jako cizí usedlík, nebude žádný přežijící. 20  V jeho den budou lidé na Západě vskutku zírat v ohromení,a dokonce i lidí na Východě se zmocní třes. 21  Jen to jsou bydliště provinilcea to je místo toho, kdo neznal Boha.“*

Poznámky

Nebo „Jeho kroky zlověstné moci“.
„Jeho kůže bude sežrána nemocí“, na základě malé opravy v M.
„Prvorozený smrti“, tj. nejtěžší smrtelná nemoc.
„A ... z úrodné země.“ Heb. u·mit·te·velʹ; lat. et de orʹbe, „a ze [zemského] kruhu“.
„Boha.“ Heb. ʼEl.