Job 17:1–16

17  I můj duch* je zlomen,+ mé vlastní dny jsou uhašeny;pro mne je hřbitov.+   Jistě se mi posmívají,+a mé oko pobývá uprostřed jejich vzpurného chování.   Prosím, zaruč se přece za mne u sebe.+Kdo jiný se mi zaváže podáním ruky?+   Vždyť jsi uzavřel jejich srdce rozvaze.+Proto je nevyvyšuješ.   Snad poví druhům, aby si vzali své podíly,ale právě oči jeho synů selžou.+   A vystavil mě jako příslovečné rčení+ národů,takže se stávám někým, komu se plivá do obličeje.+   A mrzutostí se mi kalí oko,+a mé údy jsou všechny jako stín.   Přímí lidé na to zírají v ohromení,a dokonce i nevinný se vzrušuje nad odpadlíkem.   Spravedlivý se pevně drží své cesty+a ten, kdo [má] čisté ruce,+ stále roste v síle.+ 10  Vy však můžete všichni začít znovu. Tak pojďte dál, prosím,jelikož mezi vámi nenacházím nikoho moudrého.+ 11  Mé vlastní dny prošly,+ mé vlastní plány jsou roztrhány,+přání mého srdce. 12  Noc stále vydávají za den:+‚Světlo je blízko, protože [je] tma.‘ 13  Jestliže stále čekám, mým domem je šeol;+ve tmě+ si budu muset ustlat lože. 14  Na jámu+ budu muset zavolat: ‚Jsi můj otec!‘Na larvu:+ ‚Má matko a má sestro!‘ 15  Tak kde tedy je má naděje?+A má naděje — kdo na ni hledí? 16  K závorám šeolu* sejdou,*až všichni spolu budeme muset sestoupit právě do prachu.“+

Poznámky

Nebo „dech“. Viz 12:10, ppč. „duch“.
„Šeolu.“ Heb. šeʼolʹ; řec. haiʹden; lat. in·ferʹnum. Viz dodatek 4B.
„Sejdou“, ž. r., vztahuje se na ‚naději‘, o níž je ve v. 15 zmínka dvakrát.