Jakub 4:1–17

4  Z jakého zdroje jsou války a z jakého zdroje jsou boje mezi vámi? Nejsou z tohoto zdroje,+ totiž z vašich dychtivostí po smyslné rozkoši, které působí rozpor ve vašich údech?+  Toužíte, a přece nemáte. Dále vraždíte+ a jste chtiví,*+ a přece nejste schopni obdržet. Dále bojujete+ a vedete válku. Nemáte, protože neprosíte.  Opravdu prosíte, a přece nedostáváte, protože prosíte za nesprávným účelem,+ abyste [to] mohli vynaložit na své dychtivosti po smyslné rozkoši.+  Cizoložnice,*+ nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?+ Kdokoli tedy chce být přítelem+ světa, stává se nepřítelem Boha.+  Nebo se vám zdá, že [text] písma říká nadarmo: „Duch, který se v nás usídlil, stále touží s náchylností k závisti“?+  Nezasloužená laskavost, kterou on dává, je však větší.+ Proto se říká: „Bůh se staví proti domýšlivým,+ ale pokorným dává nezaslouženou laskavost.“+  Podřiďte se+ tedy Bohu, ale postavte se proti* Ďáblu,+ a uprchne od vás.+  Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.+ Očistěte si ruce, hříšníci,+ a přečistěte své srdce,+ vy nerozhodní.*+  Podvolte se bídě a truchlete a plačte.+ Ať se váš smích změní v truchlení a [vaše] radost ve skleslost.+ 10  Pokořte se v Jehovových* očích,+ a on vás vyvýší.+ 11  Bratři, přestaňte mluvit jeden proti druhému.+ Kdo mluví proti bratrovi nebo soudí+ svého bratra, mluví proti zákonu a soudí zákon. A jestliže soudíš zákon, nejsi činitelem zákona, ale soudcem.+ 12  Je Jeden, který je zákonodárce a soudce,+ ten, jenž je schopen zachránit i zahubit.+ Ale ty, kdo jsi ty, že soudíš [svého] bližního?+ 13  Pojďte vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra budeme cestovat do tohoto města a strávíme tam rok a budeme se zabývat obchodem a vyděláme si“,+ 14  i když nevíte, jaký bude váš život zítra.+ Jste totiž mlha, která se na chvilku objevuje a pak mizí.+ 15  Místo toho byste měli říci: „Jestliže Jehova* bude chtít,+ budeme žít a uděláme také to či ono.“+ 16  Ale nyní se pyšníte svým sebejistým vychloubáním.+ Všechno takové pyšnění je ničemné. 17  Jestliže tedy někdo ví, jak činit, co je správné, a přece to nečiní,+ je to pro něho hřích.+

Poznámky

Nebo „žárliví“.
„Cizoložnice.“ Lat. a·dulʹte·ri, „Cizoložníci“.
Nebo „odporujte“.
Dosl. „dvojí duše“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.