Jakub 3:1–18

3  Nemnozí z vás by se měli stát učiteli,+ moji bratři, protože víte, že obdržíme těžší soud.+  Všichni totiž mnohokrát klopýtáme.+ Jestliže někdo neklopýtá ve slovu,+ je to dokonalý muž,+ schopný držet na uzdě také celé [své] tělo.  Když nasadíme uzdu+ do huby koňům, aby nás poslouchali,+ ovládáme i celé jejich tělo.  Pohleďte, i lodě, ačkoli jsou tak velké a jsou hnány prudkými větry, jsou řízeny velmi malým kormidlem+ tam, kam si přeje muž u kormidla.  Tak i jazyk je malý úd, a přece se velmi chlubí.+ Pohleďte, jak malý oheň stačí, aby zapálil tak velkou lesnatou krajinu!  Nuže, jazyk je oheň.+ Jazyk je mezi našimi údy světem nespravedlnosti, neboť poskvrňuje celé tělo+ a rozpaluje kolo přirozeného života, a je rozpalován gehennou.*  Vždyť každý druh divokého zvířete stejně jako ptáka a lezoucího tvora a mořského tvora má být zkrocen a byl zkrocen lidským rodem.+  Ale jazyk, ten nemůže zkrotit nikdo z lidí. Je to nepoddajná, škodlivá věc, plná smrtonosného jedu.+  Jím žehnáme Jehovovi,*+ ano Otci,+ a přece jím proklínáme+ lidi, kteří začali existovat „v Boží podobě“.+ 10  Z týchž úst vychází žehnání a proklínání. Není správné, moji bratři, aby k tomu tak docházelo i nadále.+ 11  Cožpak pramen+ působí, aby sladké a hořké vyvěralo z téhož otvoru? 12  Moji bratři, může snad fíkovník rodit olivy nebo réva fíky?+ Ani slaná voda nemůže vydat sladkou vodu. 13  Kdo mezi vámi je moudrý a [má] porozumění? Ať projeví svým znamenitým chováním své skutky+ s mírností, jež patří k moudrosti. 14  Máte-li však ve svém srdci hořkou žárlivost+ a svárlivost,+ nechlubte se*+ a nelžete proti pravdě.+ 15  To není moudrost, která sestupuje shora,+ ale je zemská,+ živočišná,* démonská.+ 16  Vždyť kde je žárlivost+ a svárlivost, tam je nepořádek* a každá podlost.+ 17  Ale moudrost+ shora je především cudná,+ pak pokojná,+ rozumná,*+ připravená uposlechnout, plná milosrdenství a dobrého ovoce,+ nedělá stranické rozdíly,+ není pokrytecká.+ 18  Nadto semeno ovoce+ spravedlnosti+ se rozsévá v pokojných+ podmínkách* pro ty,* kdo působí pokoj.+

Poznámky

Viz dodatek 4C.
„Jehovovi“, J18,23,28; אABC(řec.) ton Kyʹri·on; VgcSyh „Bohu“. Viz dodatek 1D.
Dosl. „nepovyšujte se“.
Dosl. „duševní“. Řec. psy·chi·keʹ; lat. a·ni·maʹlis. Viz 1Ko 2:14 a 1Ko 15:44 ppč.
Dosl. „neuspořádaný stav“.
Dosl. „poddajná“.
Nebo „rozsévá s pokojem“.
Nebo „těmi“.