Habakuk 1:1–17

1  Prohlášení, o němž měl vidění prorok Habakuk:  Jak dlouho, Jehovo, mám volat o pomoc, a ty neslyšíš?+ [Jak dlouho] budu k tobě volat o přispění proti násilí, a ty nezachraňuješ?+  Proč mi dáváš vidět to, co ubližuje, a stále hledíš na pouhé těžkosti? A [proč] je přede mnou plenění a násilí a [proč] se vyskytují hádky a [proč] se vede rozepře?+  Proto zákon ochabuje a nikdy nevychází právo.+ Protože ničemný obklopuje spravedlivého, proto vychází právo pokřivené.+  „Podívejte se mezi národy a přihlížejte a v ohromení zírejte jeden na druhého.+ Buďte ohromeni; vždyť ve vašich dnech se koná* činnost, [čemuž] nebudete věřit, ačkoli se o tom vypráví.*+  Hle, budím totiž Chaldejce,+ národ hořký a prchlivý, který jde do rozlehlých míst země, aby vzal do vlastnictví sídla, která mu nepatří.+  Je strašlivý a bázeň vzbuzující. Vychází od něho jeho vlastní právo a jeho vlastní důstojnost.+  A jeho koně se prokázali [jako] rychlejší než levharti a prokázali se [jako] dravější než večerní vlci.+ A jeho oři hrabou zemskou půdu a jeho vlastní oři* přicházejí zdaleka. Letí jako orel pospíchající [něco] sežrat.+  Přichází jako celek pro pouhé násilí.+ Shromažďování jejich obličejů je jako východní vítr*+ a zajatce sbírá právě jako písek. 10  A on, on se pošklebuje samotným králům a vysocí úředníci jsou mu k smíchu.+ On, on se směje dokonce každému opevněnému místu+ a kupí prach a dobývá je. 11  V ten čas bude jistě postupovat [jako] vítr* a projde a skutečně se proviní.+ Tato jeho síla se připisuje jeho bohu.“*+ 12  Nejsi odedávna, Jehovo?+ Můj Bože,* můj Svatý, ty neumíráš.*+ Jehovo, ustanovil jsi to k soudu; a založil jsi to, Skálo,+ k pokárání.+ 13  Máš příliš čisté oči, než abys viděl, co je špatné; a nejsi schopen přihlížet těžkostem.+ Proč jen se díváš na ty, kdo jednají zrádně,+ [proč] mlčíš, když někdo ničemný polyká někoho spravedlivějšího, než je on?+ 14  A [proč] děláš pozemského člověka jako mořské ryby, lezoucí tvory, nad nimiž nikdo nepanuje?+ 15  Ty všechny vytáhl pouhým háčkem na ryby;+ odvléká je ve své vlečné síti a sbírá je do své rybářské sítě.+ Proto se raduje a má radost.+ 16  Proto předkládá oběť své vlečné síti a přináší obětní dým své rybářské síti; kvůli nim je totiž jeho podíl dobře omaštěn olejem a jeho jídlo je zdravé.*+ 17  To proto vyprázdní svou vlečnou síť, a musí neustále pobíjet národy, zatímco neprojevuje soucit?+

Poznámky

„Se koná“, M; LXXSy „konám“.
„Podívejte se na to, posměvači, divte se tomu a zmizte, protože konám ve vašich dnech dílo, kterému rozhodně neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo podrobně vyprávěl“, LXX. Viz Sk 13:41.
Nebo „jezdci na koních“.
„Jako východní vítr“, T a Komentář k Habakukovi objevený v roce 1947 mezi svitky od Mrtvého moře (1QpHab); M „na východ“; Vg „jako spalující vítr“.
„Vítr.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus.
„Jeho bohu.“ Heb. leʼ·lo·hóʹ; řec. the·oiʹ; lat. deʹi.
„Můj Bože.“ Heb. ʼElo·haiʹ, mn. č.
„Ty neumíráš.“ Heb. loʼ ta·muthʹ. Tak zní původní verze; soferim ji však změnili a uvedli zde loʼ na·muthʹ, „my nezemřeme“; T „tvé slovo [aram. mém·rakhʹ] bude stát (trvat) na neurčité časy“. Viz dodatek 2B.
Nebo „tučné“.