Ezra 5:1–17

5  A prorok Ageus+ a prorok Zecharjáš,+ vnuk Iddův,+ prorokovali Židům, kteří byli v Judovi a v Jeruzalémě, ve jménu+ BOHA Izraele, [který byl] nad nimi.+  Tehdy Zerubbabel,+ syn Šealtielův,*+ a Ješua,+ syn Jehocadakův, vstali a začali znovu stavět Boží dům, který byl v Jeruzalémě; a s nimi byli Boží proroci,+ kteří jim napomáhali.  Tehdy k nim přišli Tattenai,+ místodržitel za Řekou,+ a Šetar-bozenai a jejich kolegové, a tak jim říkali: „Kdo vám vydal nařízení, abyste stavěli tento dům a dokončovali tuto trámovou konstrukci?“*+  Potom jim řekli* toto: „Jak se jmenují zdatní muži, kteří stavějí tuhle stavbu?“  A oko+ jejich Boha+ se prokázalo být na židovských starších mužích* a nezastavili je, dokud nemohla dojít zpráva k Dareiovi, a pak o tom mohl být poslán zpět úřední doklad.  [Zde] je opis+ dopisu, který poslali králi Dareiovi Tattenai,+ místodržitel za Řekou,+ a Šetar-bozenai+ a jeho kolegové,+ nižší místodržitelé, kteří byli za Řekou;*  poslali mu slovo, a bylo v něm psáno tímto způsobem: „Králi Dareiovi: Veškerý pokoj!+  Ať je králi známo, že jsme šli do judské soudní oblasti,+ k domu velkého Boha,+ a je stavěn z kamenů, přivalených* [na místo], a do stěn se kladou trámy; a ta práce se koná dychtivě a činí pokroky v jejich rukách.  Potom jsme se těchto starších mužů zeptali: Řekli jsme jim tak: ‚Kdo vám vydal nařízení, abyste stavěli tento dům a dokončili tuto trámovou konstrukci?‘+ 10  A také jsme se jich ptali na jejich jména, abychom ti dali vědět, abychom mohli napsat jména zdatných mužů, kteří jsou v jejich čele.+ 11  A to slovo nám dali zpět, a řekli: ‚Jsme sluhové BOHA nebes a země+ a znovu stavíme dům, který byl postaven mnoho let před tímto [a] který postavil a dokončil jeden velký izraelský král.+ 12  Protože však naši otcové podráždili BOHA nebes,+ vydal+ je do ruky babylónského krále Nebukadnecara,+ Chaldejce,+ a on zbořil tento dům,+ a lid vzal do vyhnanství v Babylóně.+ 13  Nicméně, v prvním roce babylónského* krále Kýra+ vydal král Kýros nařízení, aby byl tento Boží dům znovu postaven.+ 14  A také zlaté a stříbrné nádoby+ z Božího domu, které vzal Nebukadnecar z chrámu, jenž byl v Jeruzalémě, a přinesl do babylónského chrámu,*+ ty král+ Kýros vzal z babylónského chrámu, a byly dány Šešbaccarovi,*+ [což je] jméno toho, jehož učinil místodržitelem.+ 15  A řekl mu: „Vezmi ty nádoby.+ Jdi, ulož je v chrámu, který je v Jeruzalémě, a ať je Boží dům znovu postaven na svém místě.“+ 16  Když onen Šešbaccar přišel, položil základy Božího domu,+ který je v Jeruzalémě; a od té doby až dosud se staví znovu, ale není dokončený.‘+ 17  A nyní, jestliže se to zdá králi dobré, ať se zkoumá+ v králově domě pokladů, který je tam v Babylóně, zda to tak je, že bylo králem Kýrem vydáno nařízení,+ aby byl znovu postaven onen Boží dům v Jeruzalémě; a rozhodnutí krále o tom, [to] ať nám pošle.“

Poznámky

Syn Šealtielův.“ Aram. bar-Šeʼal·ti·ʼelʹ. Srovnej Mt 16:17 ppč.
„Tuto přípravu“, LXX; Vg „tyto zdi“.
„Jim řekli“, LXXSy; MVg „jsme jim řekli“. Viz v. 10.
Nebo „starších“.
Tj. Eufratem.
Tj. z kamenů, které byly příliš těžké, než aby bylo možné je nést.
„Babylónského“, Vg; M „bábelského“; Sy „perského“.
„Do babylónského chrámu.“ Aram. lehé·khelaʼʹ di Va·velʹ; LXX „do králova chrámu“.
„Zerubbabel“ v 2:2; 3:8.