Ester 7:1–10

7  Potom král a Haman+ vešli na hostinu s královnou Ester.  Král nyní řekl Ester také druhý den během hostiny s vínem:+ „Jaká je tvá prosebná žádost,+ královno Ester? Ano, ať je ti dána!+ A jaká je tvá prosba? Do poloviny kralování+ — ano, ať je vykonána!“  Královna Ester na to odpověděla a řekla: „Jestliže jsem nalezla přízeň v tvých očích, králi, a jestliže se to králi opravdu zdá dobré, ať je mi na mou prosebnou žádost dána má vlastní duše*+ a na mou prosbu můj lid.+  Byli jsme totiž prodáni,+ já a můj lid, abychom byli vyhlazeni, zabiti a zničeni.+ Kdybychom byli prodáni za pouhé otroky a za pouhé služky,+ byla bych mlčela. Ale ta tíseň není vhodná, když [je] ke škodě králi.“*  Král Ahasverus nyní řekl, ano, přikročil k tomu, aby řekl královně Ester: „Kdo je to+ a kde jen je ten,* jenž se osmělil*+ tímto způsobem jednat?“  Nato Ester řekla: „Ten muž, ten protivník+ a nepřítel,+ je tento špatný Haman.“ Pokud jde o Hamana, ten se kvůli králi a královně zděsil.+  Pokud jde o krále, ten ve svém vzteku+ vstal od hostiny s vínem, [aby šel] do palácové zahrady; a Haman se postavil, aby vznesl ke královně Ester žádost o svou duši,*+ neboť viděl, že proti němu bylo rozhodnuto o špatném* ze strany krále.+  A král se vrátil z palácové zahrady do domu hostiny s vínem;+ a Haman padl na lehátko,+ na němž byla Ester. Král tudíž řekl: „To má také dojít ke znásilnění královny, když jsem v domě?“ Z králových úst vyšlo slovo,+ a Hamanovi zakryli obličej.  Charbona,+ jeden z dvorních úředníků+ před králem, nyní řekl: „Je tu také ten kůl,+ který Haman udělal pro Mordekaie, jenž mluvil o králi dobré;+ stojí v Hamanově domě — padesát loket* vysoký.“ Na to král řekl: „Pověste ho na něj.“+ 10  A přistoupili k tomu, aby pověsili Hamana na kůl,+ který připravil pro Mordekaie;+ a králův vztek se utišil.

Poznámky

„Má vlastní duše (život).“ Heb. naf·š; syr. nafši; lat. aʹni·mam meʹam.
Nebo „Ale ta tíseň se nedá srovnat se škodou králi“. Vg „Ale nyní je naším nepřítelem ten, jehož krutost zasahuje krále“.
„To, a kde je ten?“ Patrně je to akrostich Božího prohlášení „prokáži se být“. Akrostich je tvořen posledními písmeny אהיה (ʼHJH) a některé heb. rkp. na to poukazují tím, že používají majuskulová písmena takto: ה־זיוא הז אהו. Viz 2Mo 3:14 ppč.
Dosl. „ho naplnil, pokud jde o jeho srdce“. Srovnej Sk 5:3 ppč.
„Svou duši (svůj život).“ Heb. naf·šó; lat. aʹni·ma suʹa.
„Že proti němu bylo rozhodnuto o špatném.“ V tomto akrostichu kI-khol·thaʼe·laha·ra·ʽa(heb.) I odpovídá J V odpovídá W. Patrně je to čtvrtý akrostich Božího jména יהוה (JHWH) uvedený v knize Ester. Tvoří jej poslední písmena čtyř slov, která se v heb. čtou zprava doleva takto: ההרע ואלי ה־כלתיכ.
Viz 5:14, ppč. „loket“.