Amos 8:1–14

8  Svrchovaný Pán Jehova způsobil, abych viděl toto: A pohleďme, byl to koš letního ovoce.+  Potom řekl: „Co vidíš,+ Amosi?“ Řekl jsem tedy: „Koš letního ovoce.“*+ A Jehova přikročil k tomu, aby mi řekl: „Pro můj izraelský lid přišel konec.*+ Již je dále nebudu omlouvat.+  ‚A chrámové písně v ten den budou skutečně vytím,‘+ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy. ‚Bude mnoho mrtvol.+ Na každém místě [je] určitě vyházejí — pst!‘  Slyšte to vy, kdo chňapáte po chudém,+ ano abyste skoncovali s mírnými* země,+  a říkáte: ‚Jak dlouho to potrvá, než přejde novoluní+ a my budeme moci prodávat obilniny?+ Také sabat,+ abychom mohli nabízet na prodej obilí; abychom učinili efa malým+ a šekel velkým a abychom zfalšovali váhy podvodu;+  abychom ponížené lidi kupovali za pouhé stříbro a někoho chudého za [cenu] páru sandálů a abychom mohli prodávat pouhý odpad obilí?‘+  Jehova přísahal při Nadřazenosti* Jákobově:+ ‚Nikdy nezapomenu na všechna jejich díla.+  Cožpak proto nebude znepokojena země*+ a nebude v ní muset truchlit každý obyvatel;+ a nestoupne jistě, a to celá, právě jako Nil, a nebude se zmítat a neklesne jako egyptský Nil?‘+  ‚A stane se v ten den,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚že nechám slunce zapadnout v pravé poledne+ a způsobím na zemi tmu v jasném dni. 10  A obrátím vaše svátky v truchlení+ a všechny vaše písně v žalozpěv a na všechny boky uvedu pytlovinu a na každou hlavu lysinu;+ a způsobím situaci, jako když se truchlí pro jediného [syna],+ a její konečný výsledek jako hořký den.‘ 11  ‚Pohleďte, přicházejí dny,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚a pošlu do země hlad, hlad ne po chlebu,* a žízeň ne po vodě, ale po slyšení Jehovových slov.+ 12  A budou jistě vrávorat od moře až zase k moři a od severu dokonce k východu slunce. Budou se stále toulat a přitom pátrat po Jehovově slově, ale nenajdou [je].+ 13  V ten den budou hezké panny omdlévat, mladí muži také, pro tu žízeň;+ 14  ti, kdo přísahají při provinilosti Samaří+ a kdo skutečně říkají: „Jakože je tvůj bůh živý,* Dane!“+ a „Jakože je cesta Beer-šeby+ živá!“ A jistě padnou a už nevstanou.‘“+

Poznámky

„Letního ovoce.“ Heb. qaʹjic; poukazuje na konec zemědělského roku.
„Konec.“ Heb. haq·qecʹ; slovní hříčka s heb. slovem qaʹjic, ‚letní ovoce‘, v první části verše.
„Mírnými“, M; Mmargin „ztrápenými“.
Nebo „Pýše“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Nebo „po jídle“. Heb. lal·leʹchem.
Dosl. „Živý [je] tvůj bůh“. Heb. ché ʼelo·hejʹkha, přídavné jméno je m. r., j. č.; řec. the·osʹ; lat. deʹus.