Amos 1:1–15

1  Slova Amose, jenž byl mezi chovateli ovcí z Tekoy,+ která viděl ve vidění o Izraeli+ za dnů judského krále Uzzijáše+ a za dnů izraelského krále Jeroboama,+ syna Joašova,+ dva roky před zemětřesením.+  A přistoupil k tomu, aby řekl: „Jehova — ze Sionu zařve+ a z Jeruzaléma vydá svůj hlas;+ a pastviny pastýřů budou truchlit a vrchol Karmelu uschne.“+  „Tak řekl Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením Damašku+ a kvůli čtyřem to neobrátím zpět, kvůli tomu, že mlátili Gilead dokonce železnými mláticími nástroji.+  A pošlu oheň+ na Chazaelův dům+ a pohltí Ben-hadadovy obytné věže.+  A zlomím závoru Damašku+ a odříznu obyvatele Bikat-avenu* a [toho, kdo] drží žezlo, z Bet-edenu;* a lidé ze Sýrie* budou muset jít do Kiru jako vyhnanci,“+ řekl Jehova.‘  Tak řekl Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením Gazy+ a kvůli čtyřem to neobrátím zpět, kvůli tomu, že odvedli do vyhnanství celou skupinu vyhnanců,+ aby [je] předali Edomu.+  A pošlu oheň na zeď Gazy+ a pohltí její obytné věže.  A odříznu obyvatele Ašdodu+ a [toho, kdo] drží žezlo, z Aškalonu;+ a obrátím svou ruku zpět na Ekron,+ a zbývající* z Filištínů zahynou,“+ řekl Svrchovaný Pán Jehova.‘  Tak řekl Jehova: ‚Kvůli třem vzbouřením Tyru+ a kvůli čtyřem to neobrátím zpět, kvůli tomu, že celou skupinu vyhnanců předali Edomu a [protože] nepamatovali na smlouvu bratrů.+ 10  A pošlu oheň na zeď Tyru a pohltí jeho obytné věže.‘+ 11  Tak řekl Jehova: ‚Kvůli třem vzbouřením Edomu+ a kvůli čtyřem to neobrátím zpět, kvůli tomu, že pronásledoval svého vlastního bratra s mečem+ a [protože] zkazil své [vlastní] milosrdné vlastnosti,+ a jeho hněv navždy trhá; a své rozlícení — to si zachovává natrvalo.+ 12  A pošlu oheň do Temanu+ a pohltí obytné věže Bocry.‘+ 13  Tak řekl Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením synů Ammona*+ a kvůli čtyřem to neobrátím zpět,+ kvůli tomu, že rozparovali těhotné ženy z Gileadu, aby rozšířili své vlastní území.+ 14  A zapálím oheň u zdi Rabby+ a pohltí její obytné věže, s poplašným signálem v den bitvy, s vichřicí v den vichru.+ 15  A jejich král půjde do vyhnanství, společně on a jeho knížata,“+ řekl Jehova.‘

Poznámky

Nebo „údolní pláně Aven“.
Nebo „domu Edenu“.
„Sýrie“, LXXVg; MTSy „Aramu“.
Nebo „ostatek“.
„Synů Ammona.“ Nebo „Ammonitů“.