Ageus 1:1–15

1  V druhém roce krále Dareia,+ v šestém měsíci, první den měsíce, přišlo Jehovovo slovo prostřednictvím proroka Agea+ k Zerubbabelovi,+ synu Šealtielovu,+ judskému místodržiteli,+ a k veleknězi* Jozuovi,*+ synu Jehocadakovu,+ a říkalo:  „Tak řekl Jehova vojsk:*+ ‚Pokud jde o tento lid, ti řekli: „Nepřišel čas, čas Jehovova domu, aby byl vystavěn.“‘“+  A Jehovovo slovo dále přicházelo prostřednictvím proroka Agea a říkalo:  „Je čas, abyste sami bydleli ve svých obkládaných domech,+ zatímco tento dům je pustý?+  A nyní tak řekl Jehova vojsk: ‚Zaměřte své srdce na své cesty.+  Zaseli jste mnoho semene, ale sklízí se málo.+ Jí se, ale ne do sytosti.+ Pije se, ale ne do opojení. Oblékají se šaty, ale nikdo se nezahřeje; a ten, kdo se dává najmout, dává se najmout za děravý váček.‘“+  „Tak řekl Jehova vojsk: ‚Zaměřte své srdce na své cesty.‘+  ‚Vyjděte na horu* a přinesete stavební dříví.+ A stavějte dům,+ abych v něm měl zalíbení+ a abych byl oslaven,‘+ řekl Jehova.“  „‚Hledalo se mnoho, ale bylo tu jen trochu;+ a přinesli jste [to] do domu, a foukl jsem na to+ — kvůli čemu?‘+ je výrok Jehovy vojsk. ‚Kvůli mému domu, který je pustý, zatímco každý pobíháte ve prospěch svého vlastního domu.+ 10  Proto nebesa nad vámi zadržovala [svou] rosu a země zadržovala svůj výnos.+ 11  A přivolával jsem sucho na zemi* a na hory a na obilí a na mladé víno+ a na olej a na to, co rodila zemská půda, a na pozemského člověka* a na domácí zvíře a na všechnu lopotu rukou.‘“+ 12  A Zerubbabel,+ syn Šealtielův, a velekněz* Jozue, syn Jehocadakův,+ a všichni zbývající z lidu začali naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha,*+ a slovům proroka Agea,+ jelikož ho poslal Jehova, jejich Bůh; a lid se začal kvůli Jehovovi bát.+ 13  A Jehovův posel*+ Ageus přikročil k tomu, aby říkal lidu podle poslova pověření od Jehovy+ a řekl: „‚Jsem s vámi,‘+ je Jehovův výrok.“ 14  A Jehova přistoupil k tomu, aby vzburcoval ducha+ Zerubbabela, syna Šealtielova, judského místodržitele, a ducha* velekněze Jozua,+ syna Jehocadakova, a ducha všech zbývajících z lidu; a začali vstupovat a konat práci na domě Jehovy vojsk, svého Boha.+ 15  To bylo ve dvacátý čtvrtý den šestého měsíce, v druhém roce krále Dareia.+

Poznámky

Nebo „vrchnímu knězi“. Dosl. „velkému knězi“, MLXXVg.
Znamená „Jehova je záchrana“. Dosl. „Jehošua“, M; Sy „Ješua“; LXXVg ‚Jesus‘. Viz Heb 4:8, ppč. „Jozue“.
„Jehova vojsk.“ Heb. Jehwahʹ ceva·ʼóthʹ; řec. Kyʹri·os pan·to·kraʹtor, „Jehova Všemohoucí“; Luther (německé vyd. 1964) der HERR Zeʹba·oth. Tento výraz je v Ageově proroctví uveden 14krát.
Nebo „do hornatého kraje“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Nebo „na lidstvo“. Heb. ha·ʼa·dhamʹ.
Dosl. „velký kněz“.
„Svého Boha.“ Heb. ʼElo·hé·hemʹ.
Nebo „anděl“. Heb. mal·ʼakhʹ; řec. agʹge·los; lat. nunʹti·us, „posel“.
„Ducha.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tum.