Zjevení 7:1–17

7  Potom jsem viděl čtyři anděly,+ jak stojí na čtyřech rozích* země a drží pevně čtyři zemské větry,+ aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom.+  A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce+ a má pečeť živého Boha;+ a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři,  a říkal: „Neškoďte* zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme+ otroky našeho Boha na jejich čelech.“+  A slyšel jsem počet těch, kdo byli zapečetěni,* sto čtyřicet čtyři tisíce+ zapečetěných z každého kmene+ izraelských synů:+  Z kmene Juda+ dvanáct tisíc zapečetěných;z kmene Ruben+ dvanáct tisíc;z kmene Gad*+ dvanáct tisíc;  z kmene Ašer+ dvanáct tisíc;z kmene Naftali+ dvanáct tisíc;z kmene Manasse+ dvanáct tisíc;  z kmene Simeon*+ dvanáct tisíc;z kmene Levi+ dvanáct tisíc;z kmene Isachar+ dvanáct tisíc;  z kmene Zebulon+ dvanáct tisíc;z kmene Josef+ dvanáct tisíc;z kmene Benjamín+ dvanáct tisíc zapečetěných.+  Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup,+ který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů*+ a kmenů a lidí+ a jazyků,+ jak stojí před trůnem+ a před Beránkem, oblečený v bílá roucha;+ a v jejich rukou byly palmové ratolesti.+ 10  A neustále volají silným hlasem a říkají: „Za záchranu* [vděčíme] svému Bohu,+ který sedí na trůnu,+ a Beránkovi.“+ 11  A všichni andělé+ stáli kolem trůnu a starších*+ a čtyř živých tvorů+ a padli na tvář před trůnem a uctívali Boha+ 12  a řekli: „Amen! Požehnání a sláva a moudrost a díkůvzdání a čest a moc+ a síla [buď] našemu Bohu po celou věčnost. Amen.“*+ 13  A jeden ze starších+ mi odpověděl a řekl: „Kdo jsou ti, kdo jsou oblečeni v bílá roucha,+ a odkud přišli?“ 14  Ihned jsem mu tedy řekl: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení+ a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi.+ 15  Proto jsou před+ Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu*+ v jeho chrámu;* a Ten, který sedí na trůnu,+ rozprostře nad nimi svůj stan.+ 16  Nebudou již hladovět ani žíznit a nebude na ně bít slunce ani žádný sežehující žár,+ 17  protože Beránek,+ který je uprostřed trůnu, je bude pást+ a povede je k pramenům vod+ života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“+

Poznámky

Nebo „stranách; nejzazších koncích“.
Dosl. „Neměli byste zacházet nespravedlivě“.
Dosl. „(těch) zapečetěných“.
„Gad.“ א vynechává.
„Simeon.“ א vynechává.
Řec. eʹthnous, „etnických skupin“; lat. genʹti·bus, „pohanů“; J17,18(heb.) hag·gó·jimʹ, „národů (gojim)“.
Dosl. „záchranu“ s určitým členem. Řec. He so·te·riʹa; lat. saʹlus; J17,18,22(heb.) ha·ješu·ʽahʹ.
Řec. pre·sby·teʹron.
„Amen.“ C vynechává.
„Prokazují ... posvátnou službu.“ Řec. la·treuʹou·sin; J22(heb.) weʽó·vedhimʹ, „a slouží (uctívají)“. Srovnej 2Mo 3:12 ppč.
Nebo „Božím obydlí (příbytku)“. Řec. na·oiʹ, 3. p., j. č.; lat. temʹplo; J17,18,22(heb.) behé·kha·lóʹ, „v jeho paláci (chrámu)“.