Zjevení 6:1–17

6  A viděl jsem, když Beránek+ otevřel jednu z těch sedmi pečetí,+ a slyšel jsem jednoho ze čtyř živých tvorů,+ jak říká jakoby hlasem hromu: „Pojď!“+  A viděl jsem, a pohleďme, bílý kůň;+ a ten, kdo na něm seděl,+ měl luk;+ a byla mu dána koruna,+ a vyjel vítězící+ a aby dokončil své vítězství.+  A když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhého živého tvora,+ jak říká: „Pojď!“  A vyšel jiný, ohnivě zbarvený kůň; a tomu, jenž na něm seděl, bylo dáno, aby odňal ze země mír, takže měli jeden druhého pobíjet; a byl mu dán velký meč.+  A když otevřel+ třetí pečeť, slyšel jsem třetího živého tvora,+ jak říká: „Pojď!“ A viděl jsem, a pohleďme, černý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl v ruce váhy.+  A slyšel jsem hlas jakoby uprostřed+ čtyř živých tvorů,+ jak říká: „Litr* pšenice za denár*+ a tři litry ječmene za denár; a neškoď olivovému oleji a vínu.“+  A když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrtého živého tvora,+ jak říká: „Pojď!“  A viděl jsem, a pohleďme, bledý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl jméno Smrt. A Hádes*+ ho těsně následoval. A byla jim dána autorita nad čtvrtým dílem země, aby zabíjeli dlouhým mečem+ a nedostatkem potravy*+ a smrtelnou ranou* a divokými zemskými zvířaty.+  A když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem+ duše+ těch, kdo byli pobiti kvůli Božímu slovu a* kvůli svědeckému dílu,*+ jež mívali.+ 10  A volali silným hlasem a říkali: „Až dokdy, Svrchovaný+ Pane,* svatý a pravý,+ se budeš zdržovat a [nebudeš] soudit+ a mstít naši krev+ na těch, kdo bydlí na zemi?“ 11  A každému z nich bylo dáno bílé+ roucho; a bylo jim řečeno, aby ještě chvilku odpočívali, dokud se nenaplní také počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabiti,+ jako byli i oni. 12  A viděl jsem, když otevřel šestou pečeť, a nastalo velké zemětřesení; slunce zčernalo jako žíněná pytlovina,+ celý měsíc jakoby zkrvavěl+ 13  a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník, kterým zatřásl silný vítr, shazuje své nezralé fíky. 14  A nebe se vzdálilo jako svitek, který se svinuje,+ a každá hora a [každý] ostrov byly odstraněny ze svého místa.+ 15  A králové země a lidé vysokého postavení a vojenští velitelé* a bohatí a silní i každý otrok a [každý] svobodný se schovali v jeskyních a v horských skalních masivech.+ 16  A stále říkají horám a skalním masivům: „Padněte na nás+ a skryjte nás před obličejem Toho, který sedí na trůnu,+ a před Beránkovou zlobou,+ 17  protože přišel velký den+ jejich zloby,+ a kdo je schopen obstát?“+

Poznámky

Řec. Choiʹnix. Něco přes litr.
Římská stříbrná mince, která vážila 3,85g a odpovídala denní mzdě. Viz Mt 20:2.
„Hádes“, אA; SyhJ7,8,11–14,16–18,22 „šeol“. Viz dodatek 4B.
Dosl. „hladomorem“.
Nebo „smrtí“.
Nebo „dokonce“.
„Svědeckému dílu.“ Dosl. „svědectví“. Řec. mar·ty·riʹan; lat. te·sti·moʹni·um.
„Svrchovaný Pane.“ Řec. ho De·spoʹtes; J17,22(heb.) ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1E.
Nebo „chiliarchové“; každý z nich velel tisíci vojáků.