Zjevení 5:1–14

5  A viděl jsem v pravici Toho, který seděl na trůnu,+ svitek popsaný uvnitř a po rubu,+ pevně zapečetěný+ sedmi pečetěmi.  A viděl jsem silného anděla, který silným* hlasem provolával: „Kdo je hoden otevřít svitek a rozlomit jeho pečeti?“  Ale ani v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nebyl ani jediný schopen otevřít svitek nebo se do něho podívat.  A dal jsem se do velkého pláče, protože nikdo nebyl shledán hodným, aby otevřel svitek nebo se do něho podíval.+  Jeden ze starších mi však říká: „Přestaň plakat. Pohleď, Lev, který je z kmene Juda,+ kořen+ Davidův,+ zvítězil,+ aby otevřel svitek a jeho sedm pečetí.“  A viděl jsem, jak uprostřed trůnu+ a čtyř živých tvorů a uprostřed starších+ stojí beránek,+ jako by byl zabitý,+ a má sedm rohů a sedm očí, a ty [oči] znamenají* sedm* Božích duchů,+ kteří* byli vysláni na celou zemi.  A šel a ihned [jej] vzal z pravice Toho, který sedí na trůnu.+  A když vzal svitek, čtyři živí tvorové a čtyřiadvacet starších+ padlo před Beránkem, každý z nich měl harfu+ a zlaté misky plné kadidla, a [kadidlo]+ znamená* modlitby+ svatých.  A zpívají novou píseň+ a říkají: „Jsi hoden vzít svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví+ jsi koupil Bohu osoby z každého kmene a jazyka a lidu a národa+ 10  a udělal jsi z nich království+ a kněze+ našemu Bohu+ a mají kralovat*+ nad* zemí.“ 11  A viděl jsem a slyšel jsem hlas mnoha andělů kolem trůnu a živé tvory a starší, a jejich počet byl myriády myriád*+ a tisíce tisíců,+ 12  a říkali silným hlasem: „Beránek, který byl zabit,+ je hoden přijmout moc a bohatství a moudrost a sílu a čest a slávu a požehnání.“+ 13  A každého tvora, který je v nebi i na zemi a pod zemí+ a na moři, a všechno v nich, jsem slyšel říkat: „Tomu, který sedí na trůnu,+ a Beránkovi+ buď požehnání a čest+ a sláva+ a moc po celou věčnost.“ 14  A čtyři živí tvorové dále říkali: „Amen!“ A starší+ padli a uctívali.+

Poznámky

Nebo „mocným“.
Nebo „jsou“.
„Sedm“, אVgcSyh; AVg vynechávají.
„Kteří“, אVg, vztahuje se na ‚sedm duchů‘; A „a které“, myšleno „oči“.
„[Kadidlo] znamená“, א a minuskulový rkp. 046; A „[misky] znamenají“.
„Mají kralovat; kralují“, ASyh a minuskulový rkp. 046; אVg „budou kralovat“.
„Nad.“ Řec. e·piʹ, s druhým pádem, jako v 9:11; 11:6.
Nebo „deset tisíc krát desetitisíce“.