Zjevení 17:1–18

17  A přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm misek,+ mluvil se mnou a řekl: „Pojď, ukážu ti soud nad velkou nevěstkou,*+ která sedí na mnohých* vodách,+  s níž smilnili králové země,+ zatímco ti, kdo obývají zemi, byli zpiti vínem jejího smilstva.“*+  A odnesl mě v [síle] ducha+ do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti,+ které bylo plné rouhavých jmen+ a mělo sedm hlav+ a deset rohů.  A žena byla oděna v purpuru+ a šarlatu+ a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami+ a v ruce měla zlatý pohár,+ který byl plný ohavností+ a nečistot jejího smilstva.+  A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada:*+ „Velký Babylón,* matka nevěstek+ a ohavností země.“+  A viděl jsem, že ta žena je opilá krví+ svatých a krví Ježíšových svědků.+ Když jsem ji tedy zahlédl, divil jsem se velkým divením.+  A tak mi anděl řekl: „Proč ses divil? Povím ti záhadu* té ženy+ a divokého zvířete, které ji nese a které má sedm hlav a deset rohů:+  Divoké zvíře, které jsi viděl, bylo,+ ale není, a přece se chystá vystoupit z propasti+ a má odejít do zničení. A až ti, kdo bydlí na zemi, uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno, užasnou v obdivu, ale jejich jména nebyla napsána na svitku života+ od založení* světa.+  Zde dochází na inteligenci, která má moudrost:+ Sedm hlav+ znamená* sedm hor,+ kde na vrcholku sedí žena. 10  A je* sedm králů: pět padlo,+ jeden je,+ ten další ještě nepřišel,+ ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli.+ 11  A divoké zvíře, které bylo, ale není,+ je také samo osmým [králem], ale pochází z těch sedmi* a odchází do zničení. 12  A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů,+ kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. 13  Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.+ 14  Ti povedou bitvu s Beránkem,+ ale Beránek nad nimi zvítězí,+ protože je Pán pánů* a Král králů.*+ Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“+ 15  A říká mi: „Vody, které jsi viděl, kde sedí nevěstka, znamenají lidi a zástupy* a národy a jazyky.+ 16  A těch deset rohů,+ které jsi viděl, a divoké zvíře,+ ty budou nenávidět nevěstku+ a zpustoší ji a obnaží a sežerou její masité části a úplně ji spálí ohněm.+ 17  Bůh totiž vložil do jejich srdce, aby uskutečnily jeho myšlenku,+ ano aby uskutečnily [svou] jednu myšlenku tím, že dají* své království divokému zvířeti,+ dokud nebudou dovršena Boží slova.+ 18  A žena,+ kterou jsi viděl, znamená* velké město, jež má království nad králi země.“+

Poznámky

Nebo „smilnicí; prostitutkou“. Řec. porʹnes. Viz dodatek 5A.
Nebo „velkých“.
Řec. por·neiʹas. Viz dodatek 5A.
Nebo „náboženské tajemství“, posvátné pro Babylón.
Nebo „náboženské tajemství“. Řec. my·steʹri·on.
Dosl. „vržení [semene]“. Řec. ka·ta·bo·lesʹ.
Nebo „je“.
Nebo „A znamenají“.
Nebo „ale vděčí za svou existenci těm sedmi“.
Nebo „nad (mezi) pány.“
Nebo „nad (mezi) králi“.
Nebo „masy“.
Nebo „aby uskutečnily jeden záměr a daly“. Dosl. „aby provedly jednu domněnku a daly“.
Nebo „je“.