Zjevení 15:1–8

15  A viděl jsem v nebi jiné znamení,+ veliké a podivuhodné, sedm andělů+ se sedmi ranami.+ To jsou ty poslední, protože jimi je doveden do konce Boží hněv.+  A viděl jsem [něco], co vypadalo jako skleněné moře+ smíšené s ohněm, a ty, kdo vycházejí jako vítězové+ nad divokým zvířetem a nad jeho obrazem+ a nad číslem+ jeho jména, jak stojí u* skleněného moře+ a mají Boží harfy.+  A zpívají píseň Mojžíše,+ Božího otroka, a píseň Beránka+ a říkají: „Velká a podivuhodná jsou tvá díla,+ Jehovo* Bože, Všemohoucí.+ Spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,+ Králi věčnosti.*+  Kdo se tě, Jehovo,*+ nebude skutečně bát+ a oslavovat tvé jméno,+ protože ty sám jsi věrně oddaný?+ Všechny národy totiž přijdou a budou před tebou uctívat,+ protože byly učiněny zjevnými tvé spravedlivé výnosy.“+  A potom jsem viděl, a v nebi byla otevřena+ svatyně stanu+ svědectví*+  a těch sedm andělů+ se sedmi ranami+ se vynořilo ze svatyně, byli oblečeni do čistého světlého plátna*+ a na prsou byli přepásáni zlatými pásy.  A jeden z těch čtyř živých tvorů+ dal sedmi andělům sedm zlatých misek, jež byly plné hněvu Boha,+ který žije po celou věčnost.+  A svatyně se naplnila dýmem kvůli Boží slávě+ a kvůli jeho moci a nikdo nebyl schopen vstoupit do svatyně, dokud nebylo dokončeno sedm ran+ sedmi andělů.

Poznámky

Nebo „na“.
Viz dodatek 1D.
„Věčnosti“, P47א*CVgSyh; A a unciální rkp. 046 „národů“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „svatostánku svědectví“.
„Plátna“, P47אVgcSyh; AC „kamene“.