Zjevení 13:1–18

13  A zastavil se na mořském písku.+ A viděl jsem z moře+ vystupovat divoké zvíře+ s deseti rohy+ a sedmi hlavami,+ a na jeho rozích deset diadémů, na jeho hlavách však rouhavá+ jména.  A divoké zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi,+ ale jeho nohy byly jako medvědí+ a jeho tlama byla jako tlama lví.+ A drak+ dal [zvířeti]* svou moc a svůj trůn a velkou autoritu.+  A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána+ se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře.  A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: „Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“  A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání,+ a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců.+  A otevřelo tlamu v rouhání+ proti Bohu, aby se rouhalo jeho jménu a místu jeho přebývání,* i těm, kdo přebývají v nebi.+  A bylo mu dáno,+ aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo,*+ a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.  A všichni, kdo bydlí na zemi, je* budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení* světa+ zapsáno ve svitku+ života Beránka, který byl zabit.+  Má-li kdo ucho, ať slyší.+ 10  Jestliže [je] někdo [určen] k zajetí, odchází do zajetí.+ Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem.+ Zde to znamená vytrvalost+ a víru+ svatých.+ 11  A viděl jsem ze země+ vystupovat jiné divoké zvíře,+ a mělo dva rohy jako beránek, ale začalo mluvit jako drak.+ 12  A uplatňuje všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete+ před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kdo na ní bydlí, uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.+ 13  A provádí velká znamení,+ takže by dokonce přimělo oheň sestoupit z nebe na zemi před zrakem lidstva. 14  A zavádí na scestí ty, kdo bydlí na zemi, těmi znameními, která mu byla dána, aby [je] provádělo před zrakem divokého zvířete, přičemž říká těm, kdo bydlí na zemi, aby udělali obraz+ divokému zvířeti, které* mělo ránu od meče,+ a přece ožilo. 15  A bylo mu dáno, aby dalo dech* obrazu divokého zvířete, aby obraz divokého zvířete mluvil i působil zabíjení všech těch, kdo by nijak neuctívali obraz divokého zvířete.+ 16  A donucuje všechny osoby,+ malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo+ 17  a* aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení,* jméno+ divokého zvířete nebo číslo jeho jména.+ 18  Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka;+ a jeho číslo je šest set šedesát šest.*+

Poznámky

Dosl. „mu dal“.
Nebo „stanu; svatostánku“.
„A bylo mu dáno ... nad nimi vítězilo“, אVg; P47ACArm vynechávají.
Nebo „ho“.
Dosl. „vržení [semene]“. Řec. ka·ta·bo·lesʹ.
Dosl. „kdo“.
Nebo „ducha; činnou sílu“. Řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tum; J17,18, 22(heb.) ruʹach.
„A“, P47אcAVg; א*CSyh vynechávají.
Dosl. „rytinu“. Řec. chaʹrag·ma; J18,22(heb.) hat·tawʹ, „taw“, heb. písmeno odpovídající českému „T“. Srovnej Ez 9:4 ppč.
„Šest set šedesát šest“, אA; P47 a minuskulový rkp. 046 χξςʹ, řec. písmena představující číslo 666. Číslo 6 je zdůrazněno až do třetího řádu, totiž jako 6 plus 60 plus 600.