Zjevení 12:1–17

12  A v nebi bylo vidět velké znamení:+ žena+ oděná sluncem, a pod jejíma nohama byl měsíc a na její hlavě byla koruna z dvanácti hvězd,  a byla těhotná. A křičí ve svých bolestech+ a ve svých porodních mukách.  A jiné znamení bylo vidět v nebi, a pohleďme, velký, ohnivě zbarvený drak+ se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm diadémů;  a jeho ocas+ táhne třetinu nebeských hvězd,+ a svrhl je na zem.+ A drak* stál před ženou,+ která se chystala porodit,+ aby pohltil+ její dítě, jakmile [je] porodí.  A porodila syna,+ muže, který má pást všechny národy železnou holí.+ A její dítě bylo uchváceno k Bohu a k jeho trůnu.+  A žena uprchla do pustiny,+ kde má od Boha připravené místo, aby ji tam živili+ tisíc dvě stě šedesát dnů.+  A v nebi vypukla válka: Michael*+ a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu,  ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi.  Velký drak+ byl proto svržen, ten prahad,+ který je nazýván Ďábel+ a Satan,+ jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi;*+ byl svržen na zem+ a jeho andělé byli svrženi s ním. 10  A slyšel jsem silný hlas v nebi, který řekl: „Nyní nastala záchrana*+ a moc*+ a království našeho Boha+ a autorita* jeho Krista,+ protože byl svržen žalobce našich bratrů, který na ně dnem i nocí žaluje před naším Bohem!+ 11  A zvítězili nad ním+ kvůli krvi Beránka+ a kvůli slovu svého svědectví+ a nemilovali své duše* ani tváří v tvář smrti.*+ 12  Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte!+ Běda+ zemi a moři,+ protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“+ 13  Když nyní drak viděl, že byl svržen na zem,+ pronásledoval ženu,+ která porodila dítě mužského [rodu]. 14  Ženě však byla dána dvě křídla velkého orla,+ aby odletěla na své místo do pustiny;+ tam je živena+ čas a časy a půl času,*+ stranou od hadova+ obličeje. 15  A had za ženou vychrlil ze své tlamy vodu+ jako řeku, aby ji řeka utopila.+ 16  Ale země přišla ženě na pomoc+ a země otevřela ústa a pohltila řeku, kterou drak vychrlil ze své tlamy. 17  A drak se na ženu rozzlobil+ a odešel vést válku se zbývajícími z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a mají dílo vydávání svědectví*+ pro Ježíše.

Poznámky

Řec. draʹkon; lat. draʹco.
Znamená „kdo je jako Bůh?“. Řec. Mi·cha·elʹ.
Dosl. „obydlenou“. Řec. oi·kou·meʹnen, ž. r., j. č., vztahuje se na zemi.
Nebo „vítězství“.
„Moc.“ Řec. dyʹna·mis; lat. virʹtus; J17(heb.) weʽuz·zóʹ, „a jeho síla“.
„Autorita.“ Řec. e·xou·siʹa; lat. po·teʹstas; J17,18,22(heb.) mem·šeʹleth, „a autorita“.
Nebo „své životy“. Dosl. „svou duši“.
Nebo „ani navzdory nebezpečí smrti“. Dosl. „až do smrti“.
Nebo „po ustanovený čas ustanovené časy půl ustanoveného času“. Řec. kai·ronʹ kai kai·rousʹ kai heʹmi·sy kai·rouʹ. Srovnej Da 4:16 ppč; Da 12:7, ppč. „půl“.
„Dílo vydávání svědectví.“ Řec. mar·ty·riʹan; lat. te·sti·moʹni·um.