Zecharjáš 7:1–14

7  Dále se stalo, že ve čtvrtém roce krále Dareia+ přišlo Jehovovo slovo k Zecharjášovi čtvrtý [den] devátého měsíce, [totiž] kislevu.*+  A Betel přistoupil k tomu, aby poslal Šarecera a Regem-meleka a jeho muže,* aby obměkčovali Jehovův obličej,+  a říkali kněžím,+ kteří patřili k domu Jehovy vojsk, a prorokům, ano říkali: „Mám v pátém měsíci+ plakat a pěstovat zdrženlivost* tak, jak jsem to dělal už tolik let?“+  A slovo Jehovy vojsk ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Řekni všemu lidu země* a kněžím: ‚Když jste se postili+ a bědovali v pátém [měsíci] a v sedmém+ [měsíci], a to sedmdesát let,+ postili jste se skutečně mně, ano mně?+  A když jste jídali a když jste pili, nebyli jste to vy, kdo jedl, a nebyli jste to vy, kdo pil?  Ne[měli byste poslouchat] slova,+ která provolával Jehova prostřednictvím dřívějších proroků,+ zatímco byl Jeruzalém obydlený a v poklidu se svými městy všude kolem sebe a [zatímco] byly obývány Negeb*+ a Šefela?‘“*+  A Jehovovo slovo dále přicházelo k Zecharjášovi a říkalo:  „Tak řekl Jehova vojsk: ‚Suďte podle opravdového práva;*+ a prokazujte si navzájem milující laskavost*+ a [projevy] milosrdenství;+ 10  a nešiďte vdovu+ ani chlapce bez otce,+ cizího usedlíka+ ani ztrápeného+ a neplánujte úkladně nic špatného proti sobě navzájem ve svých srdcích.‘+ 11  Ale odmítali dávat pozor+ a nastavovali zatvrzelé rameno+ a uši si učinili tak nepřístupné, aby neslyšeli.+ 12  A srdce+ si zatvrdili jako korund, aby se vyhnuli poslušnosti zákona a slov,+ která poslal Jehova vojsk svým duchem+ prostřednictvím dřívějších proroků;+ takže nastalo velké rozhořčení ze strany Jehovy vojsk.“+ 13  „‚A tak se stalo, že právě jak volal, a nenaslouchali,+ tak volali, a já jsem nenaslouchal,‘+ řekl Jehova vojsk. 14  ‚A bouřlivě jsem přistoupil k tomu, abych je uvrhl do všech národů,+ které neznali;+ a země za nimi zůstala opuštěná, nikdo neprocházel a nikdo se nevracel;+ a ze žádoucí země+ učinili předmět úžasu.‘“

Poznámky

Poexilní název devátého židovského lunárního měsíce, který spadá na část listopadu a část prosince. Viz dodatek 8B.
„A jeho muže“, mn. č. Heb. wa·ʼana·šavʹ, mn. č. od ʼiš.
„Pěstovat zdrženlivost.“ Heb. hin·na·zerʹ, v infinitivu absolutním, který nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Lidu země.“ Heb. ʽam ha·ʼaʹrec. Viz Ag 2:4 ppč.
Nebo „jih“, tj. jižní část Zaslíbené země.
Nebo „nížina“.
Dosl. „[se] soudem pravdy“.
Nebo „a ... věrně oddanou lásku“. Heb. wecheʹsedh.