Zecharjáš 4:1–14

4  A anděl, který se mnou mluvil, přistoupil k tomu, aby se vrátil a vzbudil mě jako muže, který je probuzen ze spaní.+  Potom mi řekl: „Co vidíš?“+ Řekl jsem tedy: „Uviděl jsem, a pohleďme, je tu svícen, celý ze zlata,+ s miskou na vrcholku. A je na něm jeho sedm lamp, ano sedm;+ a lampy, které jsou na jeho vrcholku, mají sedm trubic.  A vedle něho jsou dva olivovníky,+ jeden po pravé straně misky a jeden po její levé straně.“  Pak jsem odpověděl a řekl andělovi, který se mnou mluvil: „Co ty [věci] znamenají, můj pane?“*+  Anděl, který se mnou mluvil, tedy odpověděl a řekl mi: „Skutečně nevíš, co ty věci znamenají?“ Na to jsem řekl: „Ne, můj pane.“+  Odpověděl tudíž a řekl mi: „To je Jehovovo slovo k Zerubbabelovi, jež říká: ‚„Ne vojenskou silou*+ ani mocí,*+ ale mým duchem,“*+ řekl Jehova vojsk.  Kdo jsi, velká horo?+ Před Zerubbabelem+ [se staneš] rovinou. A jistě vynese vrchní kámen.+ K tomu se bude vykřikovat:+ „Jak [je] půvabný! Jak [je] půvabný!“‘“+  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Samotné Zerubbabelovy ruce položily základ tohoto domu,+ a jeho vlastní ruce [jej] dokončí.+ A budeš muset poznat, že mě k vám poslal sám Jehova vojsk.+ 10  Vždyť kdo pohrdl dnem malých věcí?+ A jistě se zaradují+ a uvidí olovnici* v Zerubbabelově ruce. Těch sedm jsou Jehovovy oči.+ Toulají se po celé zemi.“+ 11  A přistoupil jsem k tomu, abych mu odpověděl a řekl: „Co znamenají ty dva olivovníky po pravé straně svícnu a po jeho levé straně?“+ 12  Potom jsem odpověděl podruhé a řekl mu: „Co jsou ty dva svazky proutků* z olivovníků, které dvěma zlatými trubicemi ze sebe vylévají tu zlatou [tekutinu]?“ 13  Řekl mi tedy: „Skutečně nevíš, co ty [věci] znamenají?“ Na to jsem řekl: „Ne, můj pane.“+ 14  Řekl tudíž: „To jsou dva pomazaní,*+ kteří stojí vedle Pána celé země.“*+

Poznámky

„Můj pane.“ Heb. ʼadho·n.
Nebo „životní energií“. Heb. vechaʹjil.
Mocí.“ Heb. vekhoʹach.
„Mým duchem.“ Heb. beru·ch; řec. pneuʹma·ti; lat. spiʹri·tu. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
Dosl. „kámen [nebo závaží], cín“. Heb. ha·ʼeʹven hab·bedhilʹ.
„Svazky proutků.“ Heb. šib·baléʹ, mn. č. Srovnej s podobným slovem v Sd 12:6, ppč. „šibbolet“.
Dosl. „synové oleje“, MVg; LXXSy „synové tučnosti“; T „synové knížat“.
„Pána celé země.“ Heb. ʼAdhónʹ kol-ha·ʼaʹrec.