Zecharjáš 12:1–14

12  Prohlášení: „Jehovovo slovo o Izraeli,“ je výrok Jehovy, Toho, kdo roztahuje nebesa+ a klade základ země+ a utváří ducha+ člověka* v jeho [nitru].  „Hle, činím z Jeruzaléma+ misku, [která působí, že] se motají všechny národy kolem dokola;+ a také nakonec oblehne Judu, [dokonce] Jeruzalém.+  A v ten den se stane,+ [že] udělám z Jeruzaléma tíživý kámen+ pro všechny národy. Všichni, kdo jej budou zdvihat, se zcela jistě krutě poškrábou; a jistě se proti němu shromáždí všechny národy země.+  V ten den,“+ je Jehovův výrok, „postihnu každého koně+ splašením a jeho jezdce šílenstvím;+ a otevřu oči na judský dům+ a každého koně národů postihnu ztrátou zraku.  A judští šejkové+ si budou muset v srdci říci: ‚Obyvatelé Jeruzaléma jsou mi silou prostřednictvím Jehovy vojsk, svého Boha.‘*+  V ten den učiním judské šejky podobné hrnci s ohněm mezi stromy+ a podobné ohnivé pochodni v řádce čerstvě posečeného obilí+ a budou pohlcovat po pravé a po levé [ruce] všechny národy kolem dokola;+ a Jeruzalém ještě bude obýván na svém [vlastním] místě, v Jeruzalémě.+  A Jehova jistě nejprve zachrání judské stany, aby krása Davidova domu a krása obyvatel Jeruzaléma příliš nevynikla nad Judou.  V ten den bude Jehova obranou kolem obyvatel Jeruzaléma;+ a ten z nich, který klopýtá, se v ten den stane podobným Davidovi,+ a Davidův dům podobným Bohu,*+ podobným Jehovovu andělovi před nimi.+  A stane se v ten den, [že] budu usilovat, abych vyhladil všechny národy, které přicházejí proti Jeruzalému.+ 10  A vyleji na Davidův dům a na obyvatele Jeruzaléma ducha* přízně+ a snažných proseb,+ a jistě budou vzhlížet k Tomu, jehož* probodli,+ a jistě nad Ním budou bědovat jako při bědování nad jediným [synem]; a bude nad ním hořekování, jako když se hořekuje nad prvorozeným [synem].+ 11  V ten den bude bědování v Jeruzalémě velké, jako bědování Hadadrimmonu na údolní pláni Megiddo.*+ 12  A země* bude jistě bědovat,+ každá rodina sama o sobě;* rodina domu Davidova sama o sobě a jejich ženy samy o sobě;+ rodina domu Natanova+ sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; 13  rodina domu Leviho+ sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; rodina Šimeiovců+ sama o sobě a jejich ženy samy o sobě; 14  všechny rodiny, které zůstanou, každá rodina sama o sobě, a jejich ženy samy o sobě.+

Poznámky

„Ducha člověka.“ Heb. ru·ach-ʼa·dhamʹ.
„Svého Boha.“ Heb. ʼElo·hé·hemʹ.
Nebo „jako ti podobní Bohu“. Heb. keʼ·lo·himʹ, mn. č.; LXX „jako dům Boží“; lat. quaʹsi Deʹi. Srovnej Ža 8:5 ppč.
„Ducha.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tum.
„K Tomu, jehož“, Th a Jan 19:37; MVg „ke mně, jehož“.
„Megiddo.“ Heb. Meghid·dónʹ; lat. Ma·gedʹdon. Srovnej Zj 16:16, ppč. „Har-Magedon“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Dosl. „rodiny rodiny odděleně“.