Zecharjáš 10:1–12

10  „Žádejte Jehovu o déšť+ v čase jarního deště,+ ano Jehovu, který dělá bouřkové mraky+ a [který] jim dává liják deště,+ každému rostlinstvo v poli.+  Vždyť terafim+ pronášely, co je zlověstné;* a ti, kdo věští, ti měli falešné vidění+ a stále pronášejí nehodnotné sny, a marně se snaží utěšovat.+ Proto se jistě vzdálí jako stádo bravu;+ budou ztrápeni, protože není pastýř.+  Můj hněv se rozpálil proti pastýřům+ a budu účtovat s vůdci podobnými kozlům;+ Jehova vojsk totiž obrátil pozornost ke svému stádu,+ judskému domu, a učinil je podobnými svému koni+ důstojnosti v bitvě.  Z něho je hlavní muž,*+ z něho je podporující panovník,*+ z něho je bitevní luk;+ z něho vychází každý poháněč,+ všichni spolu.  A stanou se podobnými silným mužům,+ kteří dupou pouličním blátem v bitvě.+ A pustí se do bitvy, neboť Jehova je s nimi;+ a jezdci na koních budou muset zakusit hanbu.+  A dům Judy učiním nadřazeným a dům Josefa zachráním.+ A dám jim obydlí,* neboť jim projevím milosrdenství;+ a stanou se podobnými těm, které jsem neodvrhl;+ já jsem totiž Jehova, jejich Bůh,* a odpovím jim.+  A ti z Efrajima se stanou podobnými silnému muži+ a jejich srdce se bude radovat jako po víně.+ A jejich vlastní synové uvidí a jistě se zaradují;+ jejich srdce bude mít radost v Jehovovi.+  ‚Hvízdnu+ na ně a sesbírám je; jistě je totiž vyplatím+ a přibude jich, právě jako těch, kterých přibylo.+  A rozptýlím je jako setbu mezi národy,+ a budou na mne vzpomínat na vzdálených místech;+ a ožijí se svými syny a vrátí se.+ 10  A musím je přivést zpátky z egyptské země;+ a sesbírám je z Asýrie;+ a přivedu je do země Gilead+ a Libanon a nenajde se pro ně [místo].+ 11  A projde mořem [s] tísní;+ a v moři srazí vlny+ a všechny hlubiny* Nilu vyschnou.+ A pýcha Asýrie bude stržena+ a samotné žezlo+ Egypta se vzdálí.+ 12  A učiním je nadřazenými v Jehovovi+ a budou chodit v jeho jménu,‘+ je Jehovův výrok.“

Poznámky

Nebo „škodlivé“.
Dosl. „rohová věž“, znázorňuje důležitého či významného muže; náčelníka.
Dosl. „kolík“, znázorňuje někoho, kdo je oporou; vládce.
Možná „způsobím, aby se vrátili“.
„Jejich Bůh.“ Heb. ʼElo·hé·hemʹ.
„Hlubiny.“ Heb. mecu·lóthʹ; řec. baʹthe; lat. pro·funʹda.