Přísloví 9:1–18

9  Pravá moudrost+ si vystavěla dům;+ otesala jeho sedm sloupů.  Zorganizovala si porážku masa,* smísila si víno, navíc si upravila stůl.+  Vyslala své služebné, aby [dala] vyvolat nahoře na výšinách městečka:  „Kdokoli je nezkušený, ať odbočí sem.“+ Komukoli se nedostává srdce,*+ tomu řekla:  „Pojďte, živte se mým chlebem a podílejte se na pití vína, které jsem smísila.+  Opusťte nezkušené, zůstaňte naživu+ a choďte přímo cestou porozumění.“+  Kdo vede k nápravě posměvače, bere na sebe zneuctění,+ a kdo kárá někoho ničemného — jeho vada.+  Nekárej posměvače, aby tě neměl v nenávisti.+ Dej pokárání moudrému, a bude tě milovat.+  Dej moudrému, a stane se ještě moudřejším.+ Předej poznání někomu spravedlivému, a jeho učenost vzroste. 10  Bázeň před Jehovou je počátek moudrosti,+ a poznání Nejsvětějšího,* to je porozumění.+ 11  Mým prostřednictvím totiž přibude tvých dnů,+ a budou ti přidány roky života.+ 12  Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi ve svůj vlastní prospěch,+ a jestliže ses posmíval, poneseš [to] jen ty sám.+ 13  Hloupá žena je bouřlivá.+ Je [zosobněná] prostomyslnost a vůbec nic nepoznala.+ 14  A posadila se u vchodu do svého domu na sedátko, [na] výšinách městečka,+ 15  aby volala na kolemjdoucí, na ty, kdo jdou přímo po svých stezkách:+ 16  „Kdokoli je nezkušený, ať odbočí sem.“+ A komukoli se nedostává srdce,*+ tomu také řekla: 17  „Kradené vody jsou sladké+ a chléb [pojídaný] v tajnosti — ten je příjemný.“+ 18  Ale on nepoznal, že tam jsou ti, kdo jsou bezmocní ve smrti,* že ti, které pozvala dovnitř, jsou v hlubokých místech šeolu.*+

Poznámky

Dosl. „Porazila svou porážku“.
Nebo „Kdokoli je bez dobré pohnutky“. Heb. chasar-levʹ.
„Nejsvětějšího.“ Dosl. „svatých“. Heb. Qedho·šimʹ, mn. č. od qa·dhóšʹ, označuje vznešenost a vztahuje se na „Jehovu“. Viz GK, § 124 h.
Nebo „A kdokoli je bez dobré pohnutky“. Heb. wa·chasar-levʹ.
„Ti, ... bezmocní ve smrti.“ Heb. refa·ʼimʹ; TSyVg(lat. gi·ganʹtes) „obři“; LXX „zrození ze země“. Srovnej 2:18 ppč.
„Šeolu.“ Heb. šeʼólʹ; řec. haiʹdou; lat. in·ferʹni.