Přísloví 7:1–27

7  Můj synu, drž se mých řečí+ a kéž u sebe chováš jako poklad má vlastní přikázání.+  Dodržuj má přikázání a žij dál+ a [chraň] můj zákon jako zřítelnici+ svých očí.  Uvaž si je na prsty+ a napiš je na tabulku svého srdce.+  Řekni moudrosti:+ „Ty jsi má sestra“; a kéž porozumění nazýváš „Příbuzná“,  aby tě střežily proti cizí ženě,+ proti cizince, která uhladila své vlastní řeči.+  Shlížel jsem totiž okenními mřížemi svého domu,+  abych se zahleděl na nezkušené.+ Se zájmem jsem mezi syny rozeznal mladého muže, jemuž se nedostávalo srdce,*+  jak prochází ulicí blízko jejího nároží a ubírá se po cestě k jejímu domu,+  za soumraku, za večera dne,+ kdy se blíží* noc a temnota. 10  A pohleďme, setkala se s ním žena v oděvu prostitutky+ a s vychytralým* srdcem. 11  Je bouřlivá a zatvrzelá.+ Její nohy nepřebývají doma.+ 12  Hned je venku, hned je na veřejných prostranstvích+ a číhá poblíž každého nároží.+ 13  Popadla ho a dala mu polibek.+ Zatvářila se směle a začíná mu říkat: 14  „Měla jsem za povinnost oběti společenství.+ Dnes jsem splnila své slavnostní sliby.+ 15  Proto jsem ti vyšla vstříc, abych hledala tvůj obličej a našla tě. 16  Svou pohovku jsem vyzdobila pokrývkami, pestrobarevnými věcmi, egyptským plátnem.+ 17  Své lůžko jsem postříkala myrhou, aloí a skořicí.+ 18  Pojď přece, pijme plnými doušky svou lásku až do rána; užívejme přece navzájem svých projevů lásky.+ 19  Vždyť manžel není ve svém domě, odcestoval na dosti dalekou cestu.+ 20  Do ruky si vzal váček peněz.* Do svého domu přijde v den úplňku.“ 21  Svedla ho z cesty svým hojným přemlouváním.+ Svádí jej hladkostí svých rtů.+ 22  Zcela náhle jde za ní*+ jako býk, který přichází až na porážku, a právě jako [by byl] spoután* pro ukázňování pošetilého muže, 23  dokud mu šíp nerozetne játra,+ právě jako pták chvátá do pasti,+ a nevěděl, že mu jde o samotnou duši.*+ 24  A nyní mi, synové, naslouchejte a věnujte pozornost řečem mých úst.+ 25  Kéž tvé srdce neodbočí k jejím cestám. Ať nezabloudíš na její vozové cesty.+ 26  Mnoho je totiž těch, kdo kvůli ní padli pobiti,+ a četní jsou všichni ti, které zabila.+ 27  Její dům jsou cesty do šeolu;*+ sestupují do vnitřních místností smrti.+

Poznámky

Nebo „bez dobré pohnutky“. Heb. chasar-levʹ.
„Kdy se blíží“, na základě malé opravy; M „(ve) zřítelnici“ nebo „uprostřed“.
Dosl. „střeženým“.
Dosl. „stříbra“.
Nebo „s ní“.
„Spoután“, na základě změněného značení samohlásek; M „pouto na noze“.
„Že mu jde o samotnou duši (život).“ Heb. ki-venaf·šóʹ huʼ; řec. psy·chesʹ; lat. aʹni·mae. Viz dodatek 4A.
„Šeolu.“ Heb. šeʼólʹ; řec. haiʹdou; lat. inʹfe·ri.