Přísloví 5:1–23

5  Můj synu, věnuj přece pozornost mé moudrosti.+ Nakloň uši k mé rozlišovací schopnosti,+  abys střežil schopnosti přemýšlet;+ a kéž tvé vlastní rty bedlivě střeží poznání.+  Vždyť rty cizí ženy stále kanou jako plástev medu+ a její patro je hladší než olej.+  Ale to, co po sobě zanechává, je tak hořké jako pelyněk;+ je to tak ostré jako dvojsečný meč.+  Její nohy sestupují k smrti.+ Právě její kroky se chytají šeolu.*+  Stezku života nesleduje.+ Její stopy zbloudily, sama neví [kam].+  Nuže, synové, naslouchejte mi+ a neodvracejte se od řečí mých úst.+  Zachovávej svou cestu daleko od ní a nepřibližuj se ke vchodu do jejího domu,+  abys nedal svou důstojnost* druhým+ ani svá léta tomu, co je kruté;+ 10  aby se cizí lidé nesytili tvou silou,+ ani aby věci, které jsi s bolestí získal, nebyly v domě cizince;+ 11  abys v budoucnu nemusel sténat,+ až tvé tělo a tvůj organismus dospějí ke konci.+ 12  A budeš muset říci: „Jak jsem nenáviděl ukázňování+ a mé srdce znevážilo i kárání!+ 13  A nenaslouchal jsem hlasu těch, kdo mě poučovali,+ a nenaklonil jsem ucho ke svým učitelům.+ 14  Snadno jsem se dostal do každého druhu špatnosti uprostřed sboru a shromáždění.“+ 15  Pij vodu ze své vlastní cisterny a kanoucí [vody] zprostřed své vlastní studny.+ 16  Měla by se snad tvá zřídla rozptylovat ven,+ [tvé] proudy vody po veřejných prostranstvích? 17  Ať se prokážou být jen pro tebe samotného, a ne pro cizí lidi s tebou.+ 18  Ať se tvůj zdroj vody prokáže být požehnaný,+ a raduj se s manželkou svého mládí,+ 19  líbeznou laní a půvabnou kozorožicí.+ Její vlastní prsa ať tě opájejí v každé době.+ Její láska kéž tě stále vzrušuje.+ 20  Proč by ses tedy, můj synu, měl vzrušovat s cizí ženou nebo objímat ňadra cizinky?+ 21  Vždyť Jehova má před očima mužovy* cesty+ a sleduje všechny jeho stopy.+ 22  Ničemného dohoní* jeho vlastní provinění,+ a bude chycen do provazů svého vlastního hříchu.+ 23  Bude to on, kdo zemře, protože zde není ukázňování+ a [protože] ve své hojné pošetilosti schází z cesty.*+

Poznámky

„Šeolu.“ Heb. šeʼólʹ; řec. haiʹden; lat. inʹfe·ros.
„Důstojnost“, M; TSy „životní energii“; LXX „život“; Vg „čest“.
„Mužovy.“ Heb. ʼiš.
Nebo „Jeho vlastní provinění ho dohoní s ničemným“.
„Bude smeten“, na základě opravy v M; LXX „byl zničen“.