Přísloví 4:1–27

4  Naslouchejte, synové, ukázňování od otce+ a dávejte pozor, abyste poznali, [co je] porozumění.+  Vždyť to, co vám jistě dám, je dobré poučení.+ Můj zákon neopouštějte.+  Prokázal jsem se totiž být skutečným synem svému otci,+ něžným a jediným před svou matkou.+  A poučoval mě+ a říkal mi: „Kéž se tvé srdce+ pevně drží mých slov.+ Dodržuj má přikázání a stále žij.+  Získej moudrost,+ získej porozumění.+ Nezapomínej a neodbočuj od řečí mých úst.+  Neopouštěj ji,* a zachová tě. Miluj ji, a bude tě bedlivě střežit.  Moudrost je prvořadá věc.+ Získej moudrost; a se vším, co získáš, získej porozumění.+  Velmi si jí važ, a ona tě vyvýší.+ Oslaví tě, protože ji objímáš.+  Na hlavu ti dá věnec půvabu;+ udělí ti korunu krásy.“+ 10  Slyš, můj synu, a přijmi mé řeči.+ Let života potom pro tebe přibude.*+ 11  Budu tě poučovat i o cestě moudrosti;+ způsobím, abys šlapal ve stopách přímosti.+ 12  Když půjdeš, tvůj krok nebude tísněn;+ poběžíš-li, neklopýtneš.+ 13  Chop se ukázňování;+ nepolevuj.*+ Bedlivě je* střež, vždyť ono samo je tvůj život.+ 14  Na stezku ničemných nevstupuj+ a nechoď přímo dál na cestu špatných.+ 15  Vyhýbej se jí,+ neprojdi po ní;+ odboč z ní a jdi dál.+ 16  Vždyť oni nespí, pokud neudělají špatnost,+ a spánek je jim uchvácen, pokud někoho nepřivedou ke klopýtnutí.+ 17  Živili se totiž chlebem ničemnosti+ a to, co pijí, je víno násilných skutků.+ 18  Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.+ 19  Cesta ničemných je jako temnota;+ nepoznali, oč stále klopýtají.+ 20  Můj synu, věnuj přece pozornost mým slovům,+ nakloň ucho k mým řečem:+ 21  Kéž ti nesejdou z očí.+ Uchovávej je uprostřed svého srdce.+ 22  Jsou totiž životem pro ty, kdo je nalézají,+ a zdravím pro celé jejich tělo.+ 23  Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce,+ neboť z něho jsou zdroje života.+ 24  Odstraň od sebe pokřivenou řeč;*+ a vzdal od sebe scestnost rtů.+ 25  Pokud jde o tvé oči, ty by měly hledět přímo vpřed,+ ano, tvé vlastní zářící oči by měly upřeně hledět přímo před tebe.+ 26  Uhlaď dráhu pro svou nohu*+ a všechny tvé vlastní cesty kéž jsou pevně založeny.+ 27  Neodkláněj se ani doprava, ani doleva.+ Vzdal svou nohu od toho, co je špatné.+

Poznámky

Nebo „ji“, vztahuje se na „moudrost“.
Nebo „A během let života ti jich [mých výroků] přibude“.
Nebo „nenechávej [je] být“.
Nebo „ji“. Viz v. 6 ppč.
Dosl. „ústa“.
„Napřim stezky svým nohám“, LXX. Srovnej Heb 12:13.