Přísloví 31:1–31

31  Slova krále Lemuela,* závažné poselství,+ které mu dala jeho matka k nápravě:+  Co [říkám], synu můj,* a co, synu mého břicha,+ a co, synu mých slavnostních slibů?+  Nedávej svou životní energii ženám,+ ani své cesty [tomu, co vede k] setření králů.+  Není to pro krále, Lemueli, není to pro krále, aby pili víno, ani pro vysoké úředníky [aby říkali]: „Kde je opojný nápoj?“,+  aby člověk nepil a nezapomněl, co je nařízeno, a nepřevrátil případ někoho ze synů trápení.+  Dávejte opojný nápoj tomu, kdo má zahynout,+ a víno těm, kterým je v duši hořko.+  Ať člověk pije a zapomene na svou chudobu a ať už nevzpomíná na své vlastní těžkosti.  Otevři ústa za oněmělého,+ v případu všech, kdo odcházejí.*+  Otevři ústa, suď spravedlivě a ujmi se pře ztrápeného a chudého.+ א [ʼaʹlef] 10  Kdo může nalézt schopnou manželku?+ Její hodnota je daleko větší než [hodnota] korálů. ב [béth] 11  V ni vkládá důvěru srdce jejího majitele,* a nechybí žádný zisk.+ ג [giʹmel] 12  Odměňuje se mu dobrým, a ne špatným po všechny dny svého života.+ ד [daʹleth] 13  Sehnala vlnu a plátno a pracuje na všem, co je potěšením pro její ruce.+ ה [heʼ] 14  Prokázala se být jako lodě kupce.+ Zdaleka přiváží svou potravu.* ו [waw] 15  Také vstává, když je ještě noc,+ a dává jídlo* své domácnosti a předepsaný podíl svým mladým ženám.+ ז [zaʹjin] 16  Uvažovala o poli a přistoupila k tomu, aby je obdržela;+ z plodů svých rukou zasadila vinici.+ ח [chéth] 17  Opásala si boky silou a posiluje své paže.+ ט [téth] 18  Vycítila, že její obchodování je dobré; její lampa za noci nezhasíná.+ י [jódh] 19  Napřáhla ruce ke kuželi a svýma vlastníma rukama se chápe vřetene.+ כ [kaf] 20  Svou dlaň vztáhla k ztrápenému a své ruce napřáhla k chudému.+ ל [laʹmedh] 21  Nebojí se o svou domácnost kvůli sněhu, vždyť celá její domácnost je oblečena dvojitými oděvy.*+ מ [mem] 22  Udělala si pokrývky.+ Její oblečení je z plátna a vlny obarvené na červenofialovo.+ נ [nun] 23  Její majitel+ je někdo známý v branách,+ když usedá se staršími muži* země. ס [saʹmekh] 24  Udělala i spodní oděvy+ a přistoupila k tomu, aby je prodala a obchodníkům dala opasky. ע [ʽaʹjin] 25  Její oblečení je síla a nádhera,+ a směje se budoucímu dni.+ פ [peʼ] 26  Otevřela ústa v moudrosti+ a na jazyku má zákon milující laskavosti.*+ צ [ca·dhéʹ] 27  Bdí nad chodem své domácnosti a nejí chléb lenosti.*+ ק [qóf] 28  Její synové povstali a přistoupili k tomu, aby ji prohlásili za šťastnou;+ její majitel [povstává] a chválí ji.+ ר [réš] 29  Je mnoho dcer,+ které projevily schopnost, ale ty — ty jsi je všechny převýšila.+ ש [šin] 30  Půvab může být falešný+ a krása může být marná;+ [ale] žena, která se bojí Jehovy, ta si opatří chválu.+ ת [taw] 31  Dávejte jí z plodů jejích rukou,+ a ať ji její díla chválí i v branách.*+

Poznámky

Znamená „patřící Bohu“.
Dosl. „můj synu“. Heb. ber(z bar, což je v biblické aram.). Viz Ža 2:12, ppč. „syna“.
Dosl. „všech synů odcházení“.
„Jejího majitele.“ Heb. baʽ·lahʹ.
Nebo „svůj chléb“. Heb. lach·mahʹ (z leʹchem, jako ve v. 27).
Dosl. „věci odnesené“. Heb. teʹref.
„Dvojitými oděvy“, na základě změny ve značení samohlásek, v souladu s LXX; M „šarlatovými oděvy“.
Nebo „staršími“.
Nebo „věrně oddané lásky“.
„A ... chléb lenosti.“ Heb. weleʹchem ʽac·luthʹ.
Některá vydání heb. textu obsahují trigrammaton neboli tři písmena, chéth, zaʹjin a qóf (ח ז ק), která představují podpis krále Ezekjáše; je připojen k opisu, který pořídili královi opisovači, a potvrzuje, že práce byla dokončena.