Přísloví 27:1–27

27  Nechlub se příštím dnem,+ vždyť nevíš, co den zrodí.+  Kéž tě chválí cizí člověk, a ne tvá vlastní ústa; kéž to dělá cizinec, a ne tvé vlastní rty.+  Tíha kamene a náklad písku+ — ale mrzutost s někým pošetilým je těžší než oboje.+  Je krutost vzteku, také záplava hněvu,+ ale kdo může obstát před žárlivostí?+  Lepší je zjevné kárání+ než skrytá láska.  Zranění způsobená [někým] milujícím* jsou věrná,+ ale polibky nenávidícího musí být snažně vyprošovány.*+  Duše, která je sytá, pošlape plástev medu, ale hladové duši je každá hořká věc sladká.+  Právě jako pták prchající od svého hnízda,+ takový je muž prchající ze svého místa.+  Olej a kadidlo,+ ty rozradostňují srdce, i sladkost něčího druha díky radě duše.+ 10  Neopouštěj svého vlastního druha ani druha svého otce a nevstupuj do domu svého vlastního bratra v den své pohromy. Lepší je soused, který je blízko, než bratr, který je daleko.+ 11  Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce,+ abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.+ 12  Chytrý, který uviděl neštěstí, se skryl;+ nezkušení, kteří šli dál, utrpěli trest.+ 13  Vezmi někomu oděv, když se zaručil za cizího člověka;+ a v případě cizinky od něho uchvať zástavu.+ 14  Kdo časně zrána silným hlasem žehná svému bližnímu, tomu to bude počítáno za zlořečení.+ 15  Je možné srovnat děravou střechu, která člověka zahání v den vytrvalého deště, se svárlivou manželkou.+ 16  Kdokoli jí poskytl přístřeší, poskytl přístřeší větru, a to, s čím se setkává jeho pravice, je olej.* 17  Železo se ostří železem. Tak zostřuje jeden muž* obličej druhého.*+ 18  Kdo bedlivě střeží fíkovník, bude sám jíst jeho ovoce,+ a kdo střeží svého pána,* bude ctěn.+ 19  Jako ve vodě obličej odpovídá obličeji, tak srdce člověka* [srdci] člověka. 20  Šeol a [místo] zničení*+ se nenasytí;+ nenasytí se ani oči člověka.+ 21  Na stříbro je tavicí kelímek,+ a na zlato je pec;+ a jednotlivec je podle své chvály.+ 22  I kdybys pošetilého roztloukl najemno paličkou v hmoždíři, mezi drceným obilím, jeho pošetilost se od něho nevzdálí.+ 23  Rozhodně bys měl znát vzhled svého bravu. Zaměř své srdce na svá stáda;+ 24  vždyť poklad nebude na neurčitý čas+ ani diadém pro všechny generace. 25  Zelená tráva zašla, a nová tráva se objevila, a bylo sebráno rostlinstvo z hor.+ 26  Mladé berany máš pro oblečení+ a kozli jsou cenou za pole. 27  A je dost kozího mléka k tvé potravě, k potravě pro tvou domácnost, a prostředky k životu+ pro tvé dívky.

Poznámky

Nebo „přítelem“. Heb. ʼó·hevʹ.
Nebo „jsou nadbytečné“. Na základě opravy v MB „jsou zkažené“.
Nebo „a olej jeho pravice volá (se prozrazuje)“.
„Tak ... jeden muž.“ Heb. weʼišʹ.
Tak může znít tento v. na základě malých změn ve značení samohlásek v M, v souladu s TLXXSyVg.
„Svého pána.“ Heb. ʼadho·navʹ, mn. č. od ʼa·dhónʹ, označuje vznešenost.
Dosl. „tak srdce pozemského člověka“. Heb. ken lev-ha·ʼa·dhamʹ.
„A [místo] zničení.“ Heb. wa·ʼavad·dohʹ, „Abaddon“. Srovnej Job 26:6 ppč.