Přísloví 26:1–28

26  Jako sníh v létě a jako déšť o žních,+ tak se nehodí sláva pro hlupáka.+  Právě jako má pták důvod prchat [a] vlaštovka létat, tak nepřichází zlořečení bez skutečné příčiny.+  Na koně je bič,+ na osla je uzda,+ a prut je na záda hloupých lidí.+  Neodpovídej nikomu hloupému podle jeho pošetilosti, aby ses mu sám také nestal rovným.+  Odpověz někomu hloupému podle jeho pošetilosti, aby se ve svých vlastních očích nestal někým moudrým.+  Jako ten, kdo [si] mrzačí nohy, jako ten, kdo pije pouhé násilí, je ten, kdo strká záležitosti do ruky někoho hloupého.+  Načerpaly nohy chromého vodu? Potom je v ústech hloupých lidí přísloví.+  Jako ten, kdo zavírá kámen v hromadě kamení, je ten, kdo vzdává slávu pouhému hlupákovi.+  Jako se dostal opilci do ruky trnitý plevel, tak [se dostalo] přísloví do úst hloupých lidí.+ 10  Jako lučištník, který prostřeluje všechno, je ten, kdo najímá někoho hloupého,+ nebo ten, kdo najímá kolemjdoucí. 11  Právě jako se vrací pes ke svému zvratku, hlupák opakuje svou pošetilost.+ 12  Viděl jsi muže moudrého v jeho vlastních očích?+ Je větší naděje pro hlupáka+ než pro něho. 13  Lenoch řekl: „Na cestě je mladý lev, lev uprostřed veřejných prostranství.“+ 14  Dveře se stále otáčejí na čepu, a lenoch na lehátku.+ 15  Lenoch schoval ruku do hodovní misky; příliš se unavil, než aby ji opět zvedl k ústům.+ 16  Lenoch je ve svých vlastních očích moudřejší+ než sedm [těch], kdo dávají rozumnou odpověď. 17  Jako ten, kdo popadá psa za uši, takový je každý, kdo jde kolem a rozlítí se kvůli hádce, která není jeho.+ 18  Právě jako nějaký šílenec, který vystřeluje ohnivé střely,+ šípy a smrt, 19  takový je muž, který ošálil svého bližního a řekl: „Copak jsem nežertoval?“+ 20  Kde není dříví, hasne oheň, a kde není pomlouvač, utichá svár.+ 21  Jako dřevěné uhlí na oharky a dříví na oheň, takový je svárlivý muž na rozdmýchání hádky.+ 22  Slova pomlouvače jsou jako věci, jež se lačně polykají, které opravdu sestupují do nejvnitřnějších částí břicha.+ 23  Jako stříbrná glazura na hliněném střepu jsou horoucí rty spolu se špatným srdcem.+ 24  Kdo nenávidí, ten se svými rty činí nepoznatelným, ale v sobě ukládá podvod.+ 25  Třebaže dělá svůj hlas líbezným,+ nevěř mu,+ v srdci má totiž sedm odporných věcí.+ 26  Nenávist je překrývána klamem. Jeho špatnost se ve sboru odhalí.+ 27  Kdo hloubí jámu, upadne do ní,+ a k tomu, kdo odvaluje kámen — k tomu se vrátí zpět.+ 28  Jazyk, který je falešný, nenávidí toho, jehož rozdrtil,+ a lichotící ústa* působí rozvrat.+

Poznámky

Dosl. „a ústa hladká“.