Přísloví 23:1–35

23  Kdyby ses snad posadil k jídlu s králem, měl bys pilně uvažovat [o tom], co je před tebou,+  a položíš si nůž na hrdlo, jsi-li majitelem [touhy] duše.*+  Neprojevuj dychtivost po jeho chutných jídlech, protože to je pokrm lží.+  Nelopoť se, abys získal bohatství.+ Přestaň se svým vlastním porozuměním.+  Způsobil jsi, aby tvé oči na ně pohlédly, když není ničím?+ Vždyť si zcela jistě dělá křídla jakoby orlí a ulétá k nebesům.+  Neživ se pokrmem někoho, jehož oko není štědré,*+ ani neprojevuj dychtivost po jeho chutných jídlech.+  Je totiž jako ten, který počítá ve své duši.+ Říká ti: „Jez a pij“, ale jeho srdce není s tebou.+  Sousto, které jsi snědl, vyzvrátíš, a promarníš svá příjemná slova.+  Nemluv do uší hlupáka,+ protože pohrdne tvými rozvážnými slovy.+ 10  Neposouvej zpátky dávnou mez+ a nevstupuj do pole chlapců bez otce.+ 11  Jejich Výplatce* je totiž silný; sám se ujme jejich pře s tebou.+ 12  Přiveď přece své srdce k ukázňování a své ucho k řečem poznání.+ 13  Nezadržuj ukázňování vůči pouhému chlapci.+ Biješ-li jej prutem, nezemře. 14  Sám bys jej měl bít prutem, abys osvobodil právě jeho duši od šeolu.*+ 15  Můj synu, jestliže tvé srdce zmoudřelo,+ mé srdce, ano mé [srdce] se bude radovat.+ 16  A mé ledviny* budou jásat, když budou tvé rty mluvit přímost.+ 17  Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům,+ ale celý den buď v bázni před Jehovou.+ 18  V tom případě totiž bude existovat budoucnost+ a tvá vlastní naděje nebude odříznuta.+ 19  Ty, můj synu, slyš a zmoudři a veď své srdce dál po cestě.+ 20  Neoctni se mezi silnými pijany vína,+ mezi těmi, kdo jsou nenasytnými jedlíky masa.+ 21  Opilec a nenasyta totiž zchudnou+ a ospalost oblékne [člověka] v pouhé hadry.+ 22  Naslouchej svému otci, který způsobil tvé narození,+ a nepohrdej svou matkou jen proto, že zestárla.+ 23  Kup si samotnou pravdu+ a neprodávej ji — moudrost a kázeň a porozumění.+ 24  Otec spravedlivého bude mít zcela jistě radost;+ kdo se stává otcem moudrého, bude se z něho také radovat.+ 25  Tvůj otec a tvá matka se budou radovat a ta, která tě zrodila, bude mít radost.+ 26  Můj synu, dej mi přece své srdce, a kéž mají tvé oči zalíbení v mých vlastních cestách.+ 27  Vždyť prostitutka je hluboká jáma+ a cizinka je úzká studna. 28  Jistě číhá právě jako lupič;+ a mezi lidmi zvyšuje [počet] zrádných.+ 29  Kdo má bědu? Kdo má nevolnost? Kdo má sváry?+ Kdo má starost? Kdo má bezdůvodná zranění? Kdo má zakalené oči? 30  Ti, kdo se dlouho zdržují u vína,+ ti, kdo přicházejí zkoumat míchané víno.+ 31  Nehleď na víno, když ukazuje rudou barvu, když jiskří v poháru, [když] hladce klouže. 32  Nakonec uštkne právě jako had+ a vylučuje jed jako zmije.+ 33  Tvé vlastní oči uvidí divné věci* a tvé vlastní srdce bude mluvit zvrácené věci.+ 34  A jistě se staneš podobným tomu, kdo uléhá v srdci moře, tomu, kdo uléhá na vrcholek stožáru.+ 35  „Udeřili mě, ale neonemocněl jsem; tloukli mě, ale nevěděl jsem o tom. Kdy se probudím?+ A budu je hledat ještě víc.“+

Poznámky

Dosl. „duše“. Heb. neʹfeš; lat. aʹni·mam.
Dosl. „zlého, pokud jde o oko“. Heb. raʽ ʽaʹyin.
„Jejich Výplatce (Výkupce).“ Rozšířením myšlenky, „jejich Mstitel (Obhájce)“. Heb. gho·ʼalamʹ. Viz Job 19:25 a Ža 19:14 ppč.
„Od šeolu.“ Heb. miš·šeʼólʹ; LXX „smrti“; syr. šiul; lat. in·ferʹno. Viz dodatek 4B.
Nebo „mé nejhlubší city“. Heb. khil·jó·thaiʹ.
Nebo „cizí ženy“.