Přísloví 22:1–29

22  Jméno* se má vyvolit spíše než hojné bohatství;+ přízeň je dokonce lepší než stříbro a zlato.+  Bohatý a ten, kdo [má] málo prostředků, se setkali.+ Původce jich všech je Jehova.+  Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt,+ kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.+  Výsledek pokory [a] bázně před Jehovou je bohatství a sláva a život.+  Trní [a] pasti jsou na cestě pokřiveného;+ kdo střeží svou duši, zůstává od nich daleko.+  Vychovej chlapce podle* cesty, [která je] pro něho;+ i když zestárne, neodbočí z ní.+  Bohatý, ten panuje nad těmi, kdo [mají] málo prostředků,+ a kdo si vypůjčuje, je sluhou toho, kdo poskytuje půjčku.+  Kdo zasévá nespravedlnost, sklidí, co ubližuje,+ ale samotná hůl jeho rozlícení, ta dospěje ke svému konci.+  Kdo má laskavé oko, bude požehnán, protože dal ze svého jídla poníženému.+ 10  Zažeň posměvače, ať vyhasne svár a ustane právní spor a zneuctění.+ 11  Kdo miluje čistotu srdce*+ — pro půvab jeho rtů bude král jeho druhem.+ 12  Oči samotného Jehovy bedlivě střeží poznání,+ ale slova* zrádného on podvrací.+ 13  Lenoch řekl:+ „Venku je lev!+ Uprostřed veřejných prostranství budu zavražděn!“ 14  Ústa cizích žen jsou hluboká jáma.+ Ten, koho Jehova otevřeně odsoudil, do ní padne.+ 15  Pošetilost je svázána se srdcem chlapce;+ prut ukázňování je to, co ji vzdálí daleko od něho.+ 16  Kdo šidí poníženého, aby si opatřil mnoho věcí,+ také ten, kdo dává boháčovi, je jistě určen k nouzi.+ 17  Nakloň ucho a slyš slova moudrých,+ abys přiložil právě své srdce k mému poznání.+ 18  Je totiž příjemné, abys je choval v břiše,+ aby byla společně pevně založena na tvých rtech.+ 19  Aby tvá důvěra byla v samotném Jehovovi,+ dal jsem ti dnes poznání, ano tobě.* 20  Cožpak jsem ti až dosud* nepsal s radami a poznáním,+ 21  abych ti ukázal pravdivost* pravých řečí proto, abys vracel řeči, které jsou pravda, tomu, kdo tě vysílá?+ 22  Neokrádej poníženého, protože je ponížený,+ a nedrť ztrápeného v bráně.+ 23  Sám Jehova se totiž ujme jejich pře+ a jistě oloupí o duši* ty, kdo je olupují.+ 24  Nedruž se s nikým, kdo je hněvivý;+ a nebudeš vcházet s mužem, který mívá záchvaty vzteku, 25  aby ses důvěrně neseznámil s jeho stezkami a abys jistě nepřivodil léčku své duši.+ 26  Nedostaň se mezi ty, kdo si plácnou,+ mezi ty, kdo se zaručují za půjčky.+ 27  Nemáš-li co platit, proč by ti měl vzít zpod [těla] lůžko? 28  Neposouvej zpátky dávnou mez, kterou udělali tvoji praotcové.+ 29  Spatřil jsi muže, který je zručný ve své práci? Před krále se postaví;+ nepostaví se před obyčejné lidi.

Poznámky

„Jméno“, M(heb. šem)Sy; TLXXVg „Dobré jméno“.
Dosl. „u úst (otvoru)“.
„Bůh miluje toho, kdo je čistého srdce“, TSy; LXX „Jehova miluje čistá srdce“.
Nebo „záležitosti“.
„Dal jsem ti dnes poznat tvé stezky“, na základě opravy v M, v souladu s LXXB.
Nebo „ve třiceti oddílech (částech)“. M je nejasný.
„Pravdivost.“ Heb. qošt, slovo, které se vyskytuje v biblické aram., např. v Da 2:47.
Nebo „život“. Heb. naʹfeš; řec. psy·chenʹ; lat. aʹni·mam. Viz dodatek 4A.