Přísloví 19:1–29

19  Kdokoli [má] málo prostředků [a] chodí v ryzosti, je lepší+ než ten, [kdo má] pokřivené rty,* a ten, kdo je hloupý.+  Také není dobré, aby duše byla bez poznání,+ a kdo chvátá svýma nohama, hřeší.*+  Je to pošetilost pozemského člověka, jež překrucuje jeho cestu,+ a tak se jeho srdce rozvzteklí přímo proti Jehovovi.+  Jmění přidává mnoho druhů,+ ale kdo je ponížený, je oddělován i od svého druha.+  Falešný svědek nebude bez trestu,+ a ten, kdo šíří lži, neunikne.+  Jsou mnozí, kdo obměkčují obličej urozeného,+ a každý je druhem muži, který dává dary.+  Bratři toho, kdo [má] málo prostředků, ho všichni nenávidí.+ Oč dál se od něho drží jeho osobní přátelé!+ Pronásleduje [je] tím, co [chce] říci; [ale] oni nejsou.+  Kdo získává srdce,*+ miluje svou vlastní duši. Kdo střeží rozlišovací schopnost, najde dobro.+  Falešný svědek nebude bez trestu,+ a ten, kdo šíří lži, zahyne.+ 10  Přepych se nehodí pro nikoho hloupého.+ Oč méně, aby sluha panoval nad knížaty!+ 11  Pochopení člověka* jistě zvolňuje jeho hněv,+ a je z jeho strany krásné, jestliže přejde přestupek.+ 12  Vzteklost krále je jako mručení mladého lva s hřívou,+ ale jeho dobrá vůle je jako rosa na rostlinstvu.+ 13  Hloupý syn znamená strasti pro svého otce,+ a sváry manželky jsou jako děravá střecha, která [člověka] zahání.+ 14  Dědictví po otcích je dům a jmění,+ ale rozvážná manželka je od Jehovy.+ 15  Lenost působí, že se snáší hluboký spánek,+ a nedbalá duše chodí o hladu.+ 16  Kdo dodržuje přikázání, zachovává svou duši;+ kdo pohrdá jeho cestami, bude usmrcen.+ 17  Kdo projevuje přízeň poníženému, půjčuje Jehovovi,+ a On mu oplatí jeho zacházení.+ 18  Trestej svého syna, dokud existuje naděje;+ a nepozvedej [touhu] své duše k tomu, abys jej usmrtil.+ 19  Kdo je velmi vzteklý, ponese pokutu;+ kdybys [ho] totiž osvobodil, budeš to také dělat znovu a znovu.+ 20  Naslouchej radě a přijímej ukázňování,+ abys v budoucnosti zmoudřel.+ 21  Mnoho plánů je v srdci muže,*+ ale je to Jehovova rada, co obstojí.+ 22  Žádoucí věc u pozemského člověka* je jeho milující laskavost;+ a kdo [má] málo prostředků, je lepší než prolhaný muž.+ 23  Bázeň před Jehovou směřuje k životu,+ a člověk stráví noc spokojeně;+ to, co je špatné, ho nenavštíví.+ 24  Lenoch schoval ruku do hodovní misky;+ nemůže ji ani zvednout zpátky ke svým vlastním ústům.+ 25  Posměvače bys měl udeřit,+ aby se z nezkušeného stal chytrý;+ a ten, kdo má porozumění, by měl být kárán, aby rozlišil poznání.+ 26  Kdo krutě zachází s otcem [a] zahání matku,+ je syn, který jedná hanebně a potupně.+ 27  Přestaň naslouchat ukázňování, synu, [a bude to znamenat], že zbloudíš od řečí poznání.+ 28  Neužitečný svědek* se vysmívá právu,+ a ústa ničemných lidí, ta polykají, co ubližuje.+ 29  Pro posměvače jsou pevně stanoveny rozsudky+ a pro záda hlupáků rány.+

Poznámky

„Rty“, MVg; TSy a asi 50 heb. rkp. „cesty“.
Nebo „míjí se cíle“. Viz Ří 3:23.
Nebo „Kdo získává dobrou pohnutku“. Heb. qo·neh-levʹ.
Nebo „Pochopení pozemského člověka“. Heb. seʹkhel ʼa·dhamʹ.
„V srdci muže.“ Heb. belev-ʼišʹ.
„Žádoucí věc u pozemského člověka.“ Heb. ta·ʼawathʹ ʼa·dhamʹ.
Dosl. „Svědek belijalu“. Heb. ʽedh beli·jaʹʽal.