Přísloví 18:1–24

18  Ten, kdo se odlučuje, bude hledat [svou vlastní] sobeckou touhu;+ vybuchne proti vší praktické moudrosti.+  Kdokoli hloupý nenachází potěšení v rozlišovací schopnosti,+ ledaže by se odkrylo jeho srdce.+  Když vstoupí ničemný, vstoupí také opovržení;+ a spolu se zneuctěním+ je pohana.  Slova mužových úst jsou hluboké vody.+ Studna moudrosti je překypující bystřinou.+  Projevovat stranickost ničemnému není dobré,+ ani odsunout stranou spravedlivého při soudu.+  Rty toho, kdo je hloupý, vstupují do hádky,+ a jeho ústa, ta volají dokonce po ranách.+  Ústa hlupáka jsou jeho zkázou+ a jeho rty jsou léčkou pro jeho duši.+  Slova pomlouvače jsou jako věci, jež se lačně polykají,+ které opravdu sestupují do nejvnitřnějších částí břicha.+  Také ten, kdo se v práci projevuje [jako] nedbalý+ — je bratrem toho, kdo působí zkázu.*+ 10  Jehovovo jméno je silná věž.+ Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.*+ 11  Hodnotné věci bohatého jsou jeho silným městečkem+ a jsou v jeho představě jako ochranná zeď.+ 12  Před zřícením je srdce muže povýšené,+ a před slávou je pokora.+ 13  Odpovídá-li někdo na nějakou záležitost dříve, než [ji] vyslechne,+ je to z jeho strany pošetilost a pokoření.+ 14  Duch muže* dokáže snést jeho onemocnění,+ ale pokud jde o zkrušeného ducha, kdo jej může unést?+ 15  Srdce toho, kdo má porozumění, získává poznání,+ a ucho moudrých se snaží poznání nalézt.+ 16  Dar nějakého člověka* pro něho učiní široký průchod,+ a dovede ho dokonce i před velké lidi.+ 17  Ten, kdo je první ve své právní při, je spravedlivý;+ jeho bližní vstoupí a jistě jej prozkoumá.+ 18  Los uklidňuje i sváry+ a odděluje od sebe i mocné.+ 19  Bratr, proti němuž byl spáchán přestupek, je víc než silné městečko;+ a jsou sváry, které jsou jako závora u obytné věže.+ 20  Z plodů mužových* úst se nasytí jeho břicho;+ bude nasycen dokonce výtěžkem svých rtů.+ 21  Smrt i život jsou v moci* jazyka,+ a ten, kdo jej miluje, bude jíst jeho plody.+ 22  Našel někdo [dobrou]* manželku?+ Našel něco dobrého+ a dostává se mu dobré vůle od Jehovy.+ 23  Ten, kdo [má] málo prostředků, vyslovuje snažné prosby,+ ale kdo je bohatý, odpovídá silácky.+ 24  Existují druhové,* kteří mají sklon rozbít se navzájem na kusy,+ ale existuje přítel, který přilne těsněji než bratr.+

Poznámky

Dosl. „pána zkázy“.
Dosl. „je umístěn vysoko“, tj. z dosahu, do bezpečí.
„Duch muže.“ Heb. ru·ach-ʼišʹ.
Dosl. „Dar pozemského člověka“. Heb. mat·tanʹ ʼa·dhamʹ.
„Mužových.“ Heb. ʼiš.
Dosl. „v ruce“. Heb. bejadhʹ.
„Dobrou“, LXXSyVgc a jeden heb. rkp.; M vynechává.
„Existují druhové“, TSy; M „Muž druhů“.