Přísloví 17:1–28

17  Lepší je kousek suchého chleba, s nímž je tichost,+ než dům plný obětí s hádkami.+  Sluha, který projevuje pochopení, bude panovat nad synem, který jedná hanebně,+ a bude mít podíl na dědictví mezi bratry.+  Na stříbro je přečišťovací* kelímek, na zlato je pec,+ ale srdce zkoumá Jehova.+  Zločinec věnuje pozornost ubližujícímu rtu.+ Padělatel* dopřává sluchu jazyku, který způsobuje strasti.+  Kdo se vysmívá tomu, kdo [má] málo prostředků, pohanil jeho Původce.+ Kdo se raduje z pohromy [druhého], nebude bez trestu.+  Korunou starců jsou vnukové+ a krásou synů jsou jejich otcové.+  Pro žádného bláznivého se nehodí ret přímosti.+ Oč méně [se hodí] falešný ret pro urozeného!+  Dar je kámen získávající přízeň v očích jeho vznešeného majitele.*+ Všude, kam se obrátí, má úspěch.+  Kdo překrývá přestupek, hledá lásku,+ a ten, kdo stále hovoří o záležitosti, rozděluje ty, kdo se důvěrně znají.+ 10  Přísné napomenutí zapůsobí hlouběji na toho, kdo má porozumění,+ než když hlupáka stokrát udeříš.+ 11  Špatný stále hledá jedině vzpouru,+ a krutý je posel, který je poslán proti němu.+ 12  Ať se muž raději střetne s medvědem připraveným o mláďata,+ než s někým hloupým v jeho pošetilosti.+ 13  Pokud jde o kohokoli, kdo oplácí špatným za dobré,+ od jeho domu se nevzdálí špatné.+ 14  Začátek sváru je, jako když někdo vypouští vody;+ proto dříve než propukne hádka, rozluč se.+ 15  Kdokoli prohlašuje ničemného za spravedlivého+ a kdokoli prohlašuje spravedlivého za ničemného+ — ti oba jsou Jehovovi něčím odporným.+ 16  Proč jen má hlupák v ruce cenu, [za kterou] by získal moudrost,+ když nemá srdce?*+ 17  Pravý druh miluje celou dobu+ a je bratrem, který se narodil pro [čas] tísně.*+ 18  Člověk, kterému se nedostává srdce,* podává ruku*+ a plně se zaručuje před svým druhem.+ 19  Kdokoli miluje přestupek, miluje zápas.+ Kdokoli si dělá vysoký vstup, hledá zřícení.+ 20  Ten, kdo má pokřivené srdce, nenalezne dobré,+ a ten, kdo má obrácený jazyk, upadne do neštěstí.+ 21  Kdokoli se stává otcem hloupého dítěte — je mu to k zármutku;+ a otec bláznivého dítěte se neraduje.+ 22  Srdce, které je radostné, působí dobro jako lék,*+ ale duch, který je zkrušený, vysušuje kosti.+ 23  Kdo je ničemný, vezme dokonce úplatek ze záňadří,+ aby ohnul stezky soudu.+ 24  Moudrost je před obličejem toho, [kdo má] porozumění,+ ale oči hlupáka jsou na nejzazším konci země.+ 25  Hloupý syn je [k] mrzutosti svému otci+ a k hořkosti té, která ho porodila.+ 26  Dále, uložit také pokutu spravedlivému není dobré.+ Uhodit urozené je proti [tomu], co je přímé.+ 27  Každý, kdo zadržuje své řeči, vlastní poznání,+ a muž s rozlišovací schopností je chladného ducha.+ 28  Dokonce i každý pošetilý, když bude mlčet, bude považován za moudrého;+ každý, kdo zavírá své vlastní rty, za [toho, kdo] má porozumění.

Poznámky

Dosl. „tavicí“.
Dosl. „Faleš“.
„Vznešeného majitele.“ Dosl. „majitelů“, mn. č. označuje majestát. Viz GK, § 124 i.
Nebo „když nemá dobrou pohnutku“. Heb. welev-ʼaʹjin.
Nebo „a bratr, ten se narodil pro čas tísně“.
Nebo „který je bez dobré pohnutky“. Heb. chasar-levʹ.
Dosl. „bije dlaň (ruku)“. Heb. tó·qeʹaʽ kaf.
„Dělá dobře tělu“, na základě opravy v M.