Přísloví 16:1–33

16  Pozemskému člověku* patří záměry srdce,+ ale od Jehovy je odpověď jazyka.+  Všechny cesty muže* jsou v jeho vlastních očích ryzí,+ ale Jehova hodnotí duchy.+  Uval svá díla na samotného Jehovu,+ a tvé plány budou pevně založeny.+  Jehova všechno učinil pro svůj záměr,+ ano i ničemného pro zlý den.+  Každý, kdo je pyšný v srdci, je Jehovovi něčím odporným.+ Ruka [se může připojit] k ruce, [a přece člověk] nebude bez trestu.+  Milující laskavostí* a opravdovostí se smiřuje provinění,+ a v bázni před Jehovou se [člověk] odvrací od špatného.+  Když má Jehova zalíbení v cestách muže,+ působí, že jsou s ním v míru i jeho nepřátelé.+  Lepší je málo se spravedlností+ než hojnost výrobků bez práva.*+  Srdce pozemského člověka může vymýšlet jeho cestu,+ ale sám Jehova řídí jeho kroky.+ 10  Na rtech krále by mělo být inspirované rozhodnutí;+ v soudu by se jeho ústa neměla prokázat [jako] nevěrná.+ 11  Správný přezmen a váhy patří Jehovovi;+ všechna kamenná závaží ve váčku jsou jeho dílem.+ 12  Činit ničemnost je pro krále něčím odporným,+ neboť trůn je pevně založen spravedlností.+ 13  Vznešený král* má zalíbení ve spravedlivých rtech+ a miluje toho, kdo mluví přímé věci.+ 14  Vztek krále znamená posly smrti,+ ale moudrý muž je ten, kdo jej odvrátí.*+ 15  Ve světle králova obličeje je život,+ a jeho dobrá vůle je jako oblak jarního deště.+ 16  O kolik lepší je získat moudrost než zlato!+ A získat porozumění, [to] se má vyvolit spíše než stříbro.+ 17  Silnicí přímých je odvrátit se od špatného.+ Ten, kdo bedlivě střeží svou cestu, zachovává svou duši.+ 18  Pýcha je před zřícením+ a domýšlivý duch* před klopýtnutím.+ 19  Lepší je být ponížený v duchu* s mírnými,*+ než se dělit o kořist s těmi, kdo se sami vyvyšují.+ 20  Kdo projevuje v nějaké záležitosti pochopení, nalezne dobro,+ a šťastný je ten, kdo důvěřuje v Jehovu.+ 21  Kdo je v srdci moudrý, bude nazván porozuměním,+ a kdo má sladké rty, dodává přesvědčivosti.+ 22  Pochopení je studnou života svým majitelům;+ a ukázňování pošetilých je pošetilost.+ 23  Srdce moudrého působí, že jeho ústa projevují pochopení,+ a jeho rtům to dodává přesvědčivosti.+ 24  Příjemná řeč je pláství medu,+ sladká pro duši a uzdravením pro kosti.+ 25  Existuje cesta, která je před mužem přímá,+ ale její konec jsou potom cesty smrti.+ 26  Duše* toho, kdo tvrdě pracuje, pro něho tvrdě pracovala,+ protože jeho ústa na něho tvrdě naléhala.+ 27  Neužitečný člověk* vykopává to, co je špatné,+ a na jeho rtech je jakoby žhoucí oheň.+ 28  Intrikán stále vysílá svár,+ a pomlouvač rozděluje ty, kdo se důvěrně znají.+ 29  Násilník svede svého bližního+ a jistě způsobí, aby šel cestou, která není dobrá.+ 30  Mžiká očima, aby úkladně plánoval intriky.+ Svírá rty [a] jistě dokončuje darebáctví. 31  Šediny jsou korunou krásy,+ když se nalézají na cestě spravedlnosti.+ 32  Kdo je pomalý k hněvu, je lepší než silný muž,+ a kdo ovládá svého ducha, než ten, kdo dobývá město.+ 33  Los se metá do klína,+ ale každé rozhodnutí jeho prostřednictvím je od Jehovy.+

Poznámky

Pozemskému člověku.“ Heb. leʼa·dhamʹ.
„Všechny cesty muže.“ Heb. kal-dar·khé-ʼišʹ.
Nebo „Věrně oddanou láskou“.
Nebo „soudu“.
„Vznešený král.“ Dosl. „králové“, jako ve v. 12, mn. č. označuje majestát.
Dosl. „jej přikryje“. Heb. jekhap·perenʹnah.
Dosl. „výška (povýšenost) ducha“. Heb. goʹvah ruʹach.
„Být ponížený v duchu.“ Heb. šefal-ruʹach.
„Mírnými“, Mmargin; M „ztrápenými“.
Nebo „Touha duše“.
Dosl. „Muž belijalu“. Heb. ʼiš beli·jaʹʽal.