Přísloví 1:1–33

1  Přísloví+ Šalomouna,+ syna izraelského krále+ Davida,+  aby člověk poznal moudrost+ a kázeň,+ aby rozlišil řeči porozumění,+  aby přijal ukázňování,+ které dává pochopení,+ spravedlnost+ a soud+ a přímost,+  aby dával nezkušeným chytrost,+ mladému muži poznání+ a schopnost přemýšlet.+  Moudrý bude naslouchat a přijme více poučení,+ a člověk s porozuměním je ten, jenž získává obratné vedení,+  aby porozuměl přísloví a matoucí řeči,+ slovům moudrých+ a jejich hádankám.+  Bázeň před Jehovou je počátek poznání.+ Moudrostí a ukázňováním pohrdli pouze blázni.+  Naslouchej, můj synu, ukázňování od svého otce+ a neopouštěj zákon své matky,+  neboť jsou přitažlivým věncem pro tvou hlavu+ a znamenitým náhrdelníkem pro tvé hrdlo.+ 10  Můj synu, snaží-li se tě svést hříšníci, nesvoluj.+ 11  Říkají-li stále: „Pojď přece s námi. Počíhejme si v záloze na krev.+ Bez příčiny si počíhejme ve skrýši na nevinné.+ 12  Spolkněme je živé+ právě jako šeol,*+ ano celé, jako ty, kdo sestupují do jámy.+ 13  Nalezněme drahocenné hodnoty všeho druhu.+ Naplňme své domy kořistí.+ 14  Svůj los bys měl vrhnout mezi nás. Ať je jen jediný váček, který by patřil nám všem“+ — 15  můj synu, nevydávej se s nimi na cestu.+ Zdrž svou nohu od jejich vozové cesty.+ 16  Vždyť jejich nohy běží k naprosté špatnosti,+ a stále chvátají prolévat krev.+ 17  Vždyť to není k ničemu, je-li síť roztažena před očima čehokoli, co má křídla.+ 18  Číhají tedy v záloze právě na jejich krev;+ číhají ve skrýši na jejich duše.*+ 19  Takové jsou stezky každého, kdo dosahuje nepoctivého zisku.+ Ten odnímá duši svých majitelů.+ 20  Pravá moudrost+ stále nahlas volá přímo na ulici.+ Na veřejných prostranstvích stále vydává svůj hlas.+ 21  Vyvolává na horním konci hlučných ulic.*+ U vchodů [do] městských bran pronáší své vlastní řeči:+ 22  „Jak dlouho, nezkušení, budete milovat nezkušenost+ a [jak dlouho], posměvači, budete pro sebe toužit po vyloženém posměchu+ a [jak dlouho], hlupáci, budete nenávidět poznání?+ 23  Obraťte se při mém kárání zpět.+ Pak způsobím, aby k vám překypěl můj duch;+ dám vám na vědomí svá slova.+ 24  Protože jsem vyvolávala, ale vy stále odmítáte,+ vztahovala jsem ruku, ale nikdo nedává pozor,+ 25  a stále zanedbáváte celou mou radu+ a mé kárání jste nepřijali,+ 26  také já, já se budu smát vaší vlastní pohromě,+ budu se posmívat, až přijde to, co vás děsí,+ 27  až to, co vás děsí, přijde právě jako bouře, a vaše vlastní pohroma se sem dostane právě jako vichr,+ až na vás přijde tíseň a těžké časy.+ 28  V ten čas mě budou stále volat, ale já neodpovím;+ budou mě stále hledat, ale nenajdou mě,+ 29  protože nenáviděli poznání+ a nevyvolili si bázeň před Jehovou.+ 30  Nesouhlasili s mou radou;+ znevážili všechno mé kárání.+ 31  Budou tedy jíst z plodů své cesty+ a zahltí se svými vlastními radami.+ 32  Vždyť právě odpadlictví+ nezkušených, to je zabije+ a bezstarostnost hloupých, ta je zničí.+ 33  Pokud jde o toho, kdo mi naslouchá, ten bude přebývat v bezpečí+ a nebude ho rozrušovat děs z neštěstí.“+

Poznámky

„Právě jako šeol.“ Heb. kiš·ʼólʹ; řec. haiʹdes; syr. šiul; lat. in·ferʹnus. Viz dodatek 4B.
„Na jejich duše (životy).“ Heb. lenaf·šo·thamʹ, mn. č.; lat. aʹni·mas. Viz dodatek 4A.
„Na vrcholku zdí“, LXX a na základě opravy v M.