Ozeáš 8:1–14

8  „K tvým ústům* — roh!*+ [Někdo přichází] jako orel+ proti Jehovovu domu, protože překračovali mou smlouvu+ a přestupovali můj zákon.+  Stále ke mně volají: ‚Můj Bože, my, Izrael, tě známe.‘+  Izrael odvrhl dobro.+ Ať ho pronásleduje ten, kdo je nepřítelem.+  Sami si dosadili krále,+ ale ne kvůli mně. Dosadili si knížata, ale nevěděl jsem [to]. Se svým stříbrem a svým zlatem si nadělali modly,+ aby byli odříznuti.*+  Tvé tele bylo odvrženo,+ Samaří. Rozpálil se proti nim můj hněv.+ Jak dlouho budou neschopni nevinnosti?+  I to bylo totiž z Izraele.+ Udělal to pouhý řemeslník+ a není to Bůh;* protože ze samařského telete budou pouhé štěpiny.+  Sejí totiž stále vítr,* a to, co sklidí, bude vichr.+ Nic nemá stojící obilí.+ Žádný výhonek nerodí mouku.+ Kdyby [ji] snad nějaký urodil, spolknou ji cizí lidé.+  Izrael bude spolknut.+ Nyní se ocitnou mezi národy+ jako nádoba, z níž není potěšení.+  Odešli totiž do Asýrie+ jako zebra odloučená sama pro sebe.+ V Efrajimově případě si najali milence.+ 10  Ačkoli si [je] stále najímají mezi národy,+ také je nyní sesbírám; a chvilku budou v krutých bolestech+ kvůli břemenu krále [a] knížat. 11  Vždyť Efrajim rozmnožil oltáře, aby hřešil.+ Nabyl oltáře, aby hřešil.+ 12  Přistoupil jsem k tomu, abych pro něho napsal mnoho věcí ze svého zákona;+ byly považovány jen za něco cizího.+ 13  Jako mé obětní dary stále obětovali maso+ a jedli to, v čem Jehova nemá zalíbení.+ Nyní si vzpomene na jejich provinění a bude účtovat za jejich hříchy.+ Sami přistoupili k tomu, aby se vrátili do Egypta.+ 14  A Izrael začal zapomínat na svého Původce+ a stavět chrámy;+ a Juda, ten rozmnožoval opevněná města.+ A do jeho měst jistě pošlu oheň a ten pohltí obytné věže jednoho [každého].“+

Poznámky

Dosl. „tvému patru“.
Nebo „šofar“. Viz 5:8 ppč.
„Byli odříznuti“, LXXSyVg; M „se odřízlo“.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ; řec. The·osʹ; lat. Deʹus.
„Vítr.“ Heb. ruʹach; lat. venʹtum. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.