Ozeáš 12:1–14

12  „Efrajim se živí větrem*+ a celý den se honí za východním větrem.+ Rozmnožuje lhaní a plenění.+ A uzavírají smlouvu s Asýrií+ a do Egypta se vozí olej.  A Jehova má právní při s Judou,+ dokonce aby účtoval s Jákobem podle jeho cest;+ oplatí mu podle jeho jednání.+  V břiše se chopil paty svého bratra*+ a svou dynamickou energií zápolil s Bohem.*+  A stále zápolil s andělem a postupně získal převahu.+ Plakal, aby si vyprosil přízeň.“+ V Betelu ho našel On+ a tam s námi* On začal mluvit.+  A Jehova, BŮH vojsk,*+ Jehova je jeho památka.+  „A ty, ty by ses měl vrátit k svému Bohu,+ dodržovat milující laskavost*+ a právo;+ a ať se neustále doufá v tvého Boha.+  Pokud jde o obchodníka,* ten má v ruce váhy podvodu;+ zamiloval si šizení.+  A Efrajim stále říká: ‚Vskutku jsem zbohatl;+ našel jsem si hodnotné věci.+ Pokud jde o všechnu mou lopotu, u mne nenajdou žádné provinění, které je hříchem.‘+  Ale já jsem Jehova, tvůj Bůh od egyptské země.+ Ještě tě přiměji, abys bydlel ve stanech jako za dnů ustanoveného času. 10  A mluvil jsem k prorokům+ a sám jsem rozmnožoval vidění a rukou proroků jsem dával podobenství.+ 11  S Gileadem* se stalo něco zlověstného,+ také nepravda.+ V Gilgalu obětovali dokonce býky.+ Jejich oltáře jsou* navíc jako kupy kamení v brázdách širého pole.+ 12  A Jákob přistoupil k tomu, aby utekl na syrské* pole,+ a Izrael+ stále sloužil za manželku*+ a za manželku střežil [ovce].+ 13  A prostřednictvím proroka vyvedl Jehova Izrael z Egypta,+ a prorokem byl střežen.+ 14  Efrajim způsobil pohoršení k hořkosti+ a své krveprolévání nechává sám na sobě,+ a jeho pohanu mu oplatí jeho Vznešený Pán.“*+

Poznámky

„Větrem.“ Heb. ruʹach. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
Nebo „vytlačil svého bratra“.
„Bohem.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„S námi.“ MTVg; LXXSy „s ním“.
„Bůh vojsk“, MVg; LXX „Bůh všemohoucí“.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
Nebo „Kananejce“. Heb. kenaʹʽan; řec. Cha·na·anʹ; lat. Chaʹna·an. Viz Ze 14:21 ppč.
„S Gileadem“, na základě malé opravy; M „Jestliže Gilead“.
Nebo „budou“.
„Syrské“, LXXVg; MSy „aramejské“.
Nebo „za ženu“. Heb. beʼiš·šahʹ.
„Jeho Vznešený Pán.“ Heb. ʼAdho·navʹ, mn. č. od ʼA·dhónʹ, označuje vznešenost nebo majestát; příslušné sloveso přeložené „oplatí“ je v j. č. Srovnej 1Mo 39:2 ppč.