Matouš 28:1–20

28  Po* sabatu, když se první den v týdnu rozednívalo, šla se Marie Magdaléna a druhá Marie podívat na hrob.+  A povšimněte si, nastalo velké zemětřesení; Jehovův* anděl totiž sestoupil z nebe a přistoupil a odvalil kámen a seděl na něm.+  Jeho vnější vzhled byl jako blesk+ a jeho oblečení bílé jako sníh.+  Ano, strážci se před ním chvěli strachem a byli jako mrtví.  Anděl+ však odpověděl ženám a řekl: „Nebojte se, neboť vím, že hledáte Ježíše,+ který byl přibit na kůl.*  Není zde, neboť byl vzbuzen,+ jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel.  A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzbuzen z mrtvých,+ a pohleďte, jde před vámi do Galileje;+ tam ho uvidíte. Pohleďte, řekl jsem vám [to].“+  Rychle tedy opustily pamětní hrobku se strachem a s velkou radostí a běžely o tom podat zprávu jeho učedníkům.+  A pohleďme, potkal je Ježíš a řekl: „Dobrý den!“ Přistoupily a uchopily ho za nohy a vzdaly mu poctu. 10  Ježíš jim pak řekl: „Nemějte strach! Jděte a podejte zprávu mým bratrům,+ aby odešli do Galileje; a tam mě uvidí.“ 11  Zatímco byly na cestě, pohleďme, někteří ze stráže+ vešli do města a podali předním kněžím zprávu o všem, co se stalo. 12  A ti, když se shromáždili se staršími muži a poradili se, dali vojákům dostatečný počet kousků stříbra+ 13  a řekli: „Řekněte: ‚Jeho učedníci+ přišli v noci a ukradli ho, když jsme spali.‘ 14  A jestliže se o tom doslechne místodržitel, přemluvíme [ho] a osvobodíme vás od starostí.“ 15  Vzali si tedy kousky stříbra a učinili, jak byli poučeni; a ten výrok je rozšířen mezi Židy až do dnešního dne. 16  Jedenáct učedníků však šlo do Galileje+ k hoře, kterou si s nimi Ježíš smluvil, 17  a když ho viděli, vzdali [mu] poctu, ale někteří* pochybovali.+ 18  A Ježíš přistoupil, mluvil k nim a řekl: „Byla mi dána všechna autorita*+ v nebi a na zemi. 19  Jděte proto a čiňte učedníky*+ z lidí všech národů,+ křtěte+ je ve jménu* Otce+ a Syna+ a svatého ducha+ 20  a vyučujte+ je, aby zachovávali+ všechno, co jsem vám přikázal.+ A pohleďte, já jsem s vámi+ po všechny dny až do závěru* systému věcí.“*+

Poznámky

„Po“, J17,18,21,22. Pojednání o slovním spojení „Po sabatu“ je v dodatku 7C.
Viz dodatek 1D.
Nebo „připevněn na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.
Nebo „jiní“, jako je to u Mt 26:67.
„Autorita.“ Řec. e·xou·siʹa; lat. po·teʹstas; J18(heb.) mim·šalʹ.
Nebo „čiňte žáky“. Řec. ma·the·teuʹsa·te.
Nebo „ve jméno“.
Viz 24:3, ppč. „závěru“.
Viz 13:39, ppč. „věcí“.