Jeremjáš 45:1–5

45  Slovo, které mluvil prorok Jeremjáš k Barukovi,+ synu Nerijášovu, když ve čtvrtém roce judského krále Jehojakima,+ syna Josijášova, zapsal tato slova z Jeremjášových úst+ do knihy. Řekl:  „Tak řekl o tobě, Baruku, Jehova, BŮH Izraele:  ‚Řekl jsi: „Běda mi+ nyní, neboť Jehova k mé bolesti přidal zármutek! Unavil jsem se svým vzdycháním a nenašel jsem místo odpočinku.“‘+  Měl bys mu říci: ‚Tak řekl Jehova: „Pohleď, co jsem postavil, [to] strhávám, a co jsem zasadil, vykořeňuji, dokonce celou zemi.+  Ale pokud jde o tebe, ty pro sebe stále hledáš velké věci.+ Dále nehledej.“‘+ ‚Hle, přivádím totiž neštěstí na všechno tělo,‘+ je Jehovův výrok, ‚a dám ti tvou duši jako kořist na všech místech, kam bys šel.‘“+

Poznámky