Jeremjáš 24:1–10

24  A Jehova mi ukázal — a pohleďme — dva koše fíků postavené před Jehovovým chrámem, potom co babylónský král Nebukadrecar odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství judského krále Jekonjáše,*+ syna Jehojakimova,+ a judská knížata a řemeslníky+ a stavitele bašt, aby je přivedl do Babylóna.+  Pokud jde o jeden koš, to byly velmi dobré fíky, jako rané fíky;+ pokud jde o druhý koš, to byly velmi špatné fíky, takže se pro špatnost nedaly jíst.  A Jehova přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Co vidíš, Jeremjáši?“ Řekl jsem tedy: „Fíky. Dobré fíky, jež jsou velmi dobré, a špatné, jež jsou velmi špatné, takže se pro špatnost nedají jíst.“+  Potom ke mně přišlo Jehovovo slovo a říkalo:  „Tak řekl Jehova, BŮH Izraele: ‚Jako na tyto dobré fíky, v dobrém budu hledět+ na judské vyhnance, které pošlu z tohoto místa do země Chaldejců.+  A zaměřím na ně oko v dobrém+ a jistě způsobím, že se vrátí do této země.+ A zbuduji je a nestrhnu; a zasadím je a nevykořením.+  A dám jim srdce, aby mě znali,+ že já jsem Jehova; a stanou se mým lidem+ a já se stanu jejich Bohem, neboť se ke mně vrátí celým srdcem.+  A jako špatné fíky, které se pro špatnost nedají jíst,+ tak ve skutečnosti řekl Jehova: „Tak vydám judského krále Sedekjáše+ a jeho knížata a ostatek z Jeruzaléma, kteří zůstávají v této zemi,+ a ty, kdo bydlí v egyptské zemi+ —  také je vydám k třesení, k neštěstí po všech královstvích země,+ k pohaně a k příslovečnému rčení, k popichování+ a k zlořečení+ po všech místech, kam je rozeženu.+ 10  A pošlu proti nim meč,+ hlad+ a mor,+ dokud nedospějí ke svému konci na zemské půdě, kterou jsem dal jim a jejich praotcům.“‘“+

Poznámky

„Jekonjáše.“ Heb. Jekhon·jaʹhu, znamená „Jehova pevně ustavuje“; v 22:24, 28 a 37:1 zkráceno na „Konjáš“; totožný s ‚Jehojakinem‘ ve 2Kr 24:8.